Arkiv


GULLHAUGVEIEN OMSORGSBOLIGER – NYTT BVP-OPPDRAG

Oppdraget som BVP-Mentor går ut på å bistå Bærum kommune med gjennomføringen av det første BVP-prosjektet i regi av kommunen. Vi skal bistå prosjektledelsen med planlegging og gjennomføring av anskaffelsen, og arbeidsoppgavene vil bl.a. innebære kvalitetssikring og innspill til konkurransegrunnlaget, bistand til utarbeidelse av prosjektmålene, forberedelser og veiledning til gjennomføring av evaluerings- og konkretiseringsfasen. I […]
NY RAMMEKONTRAKT MED DOMSTOLADMINISTRASJONEN

Domstoladministrasjonen (DA) som oppdragsgiver har ansvaret for å skaffe domstolene i Norge gode og funksjonelle lokaler, og har i denne forbindelse behov for ekstern bistand i mange pågående og planlagte prosjekter. Den byggfaglige prosjektadministrative bistanden omfatter alt fra ledelse av små ombyggingsprosjekter i byggefasen til store, integrerte prosjekter med betydelig kompleksitet. I større prosjekter kan […]


Flerfasetårnet til SINTEF på Tiller skal rives.

Tårnet har vært en viktig del av Flerfaselaboratoriets forskning på flerfase rørtransport for petroleumsindustrien. Det har bidratt til en betydelig utvikling av flerfasesimulatorer. Selv om tårnet rives vil Flerfaselaboratoriet fortsette sin forskningsvirksomhet som tidligere. Tårnet ble opprinnelig bygget som en midlertidig konstruksjon med en planlagt levetid frem til 1994. På grunn av stadig flere forsøk […]


Oppgradering av Baklidammen

I 2019 ble dammen vurdert opp mot krav til stabilitet og tilfredsstiller ikke gjeldende krav. Demningen skal derfor rehabiliteres – Stabiliteten til dammen utbedres og flomavledningskapasiteten utvides. Tiltaket startet august 2020 og ferdigstilles sommeren 2021 inkludert en vinterpause. Tiltak er gjort for å bevare biologisk mangfold ved at en 3m dyp dam er beholdt. Våre […]Prosjektutvikling Midt-Norge AS har iverksatt en rekke tiltak å begrense spredning av Corona-viruset, ta vare på de ansatte, samt opprettholde driften i selskapet og i våre oppdrag

Vi har satt igang følgende tiltak: Medarbeidere som har mulighet for dette oppfordres til hjemmekontor. IT-systemer og IT-infrastruktur er lagt til rette for at medarbeider kan arbeide som normalt hjemmefra. Det er innført omfattende reiserestriksjoner i tråd med myndighetens anbefalinger. Vi kansellerer alle møter og arrangement og oppfordrer ansatte til å unngå kollektivtransport. Ved alle […]