Prosjektadministrasjon

Vår virksomhet fra starten av var basert på å ivareta planlegging og oppfølging av  bygningsmessige arbeider i prosjekter. Utviklingen de siste årene har imidlertid klart gått i retning av at oppdragsgivere ser  fordeler i å ha avtale med ett rådgiverkontor som ivaretar planlegging og oppfølging  tverrfaglig for hele prosjektet. I den siste tiden har vi derfor satset betydelig på å utvide vår tverrfaglige kompetanse.  Våre prosjektledere besitter betydelig erfaring både fra byggherresiden, rådgiversiden  og entreprenørvirksomhet.

Firmaets faglige styrke for PA-oppdrag kan oppsummeres som følger:

 • Bred erfaring fra entrepriserettslige forhold (NS 8405 /NS 8406 / NS 8407)
 • Bred erfaring fra prosjekterings-/ rådgiverkontrakter (NS 8401 / NS 8402 / NS 8403)
 • Byggekomitestyring
 • Bred erfaring med Lov om off. anskaffelser og tilhørende forskrifter.
 • Prosjekt- og byggeledere med bred erfaring både fra rådgiversiden og  entreprenørsiden
 • Gjennomført entreprisekontrakter i nær sagt alle entreprisemodeller -  fra sterkt oppdelte entrepriser til totalentrepriser
 • Tverrfaglighet i egen organisasjon - teknisk byggeledelse, Brannteknikk  samt VVS og ELEKTRO
 • Har sentral godkjenning PRO / KPR og KUT i høyeste tiltaksklasse 3
 • God innsikt i bruk av EDB-baserte hjelpemidler
 • God innsikt i fremdriftsplanlegging
 • Bred erfaring fra planlegging av kontraktsavslutning entrepriser og  overgang til driftsorganisasjonen

Nedenfor har vi for vårt arbeidsområde PA gitt noen sentrale stikkord på fagområdet  og hva vi jobber med:

Byggeledelse

Vi driver byggeledelse for prosjekter av alle størrelser både på tradisjonell byggeri,  anlegg og jernbane.  Våre byggeledere innehar lang erfaring på alle kontraktstyper og ivaretar  gjennomføringen på en proffesjonell og forsvarlig måte i samarbeide med byggherren.

Nedenfor oppsummeres våre byggeledertjenester:

 • Ivaretakelse av byggherrens interesser på byggeplassen ovenfor entreprenører  og leverandører
 • Administrative rutiner i byggetiden
 • Ledelse og styring av byggeplass, referere møter med entreprenører/leverandører
 • Kostnadskontroll, fakturakontroll og byggeregnskap
 • Statusrapporter økonomi og framdrift
 • Framdriftskontroll
 • Kontroll teknisk og håndverksmessig utførelse
 • Teknisk byggeledelse med egne ingeniører på Elektro, VVS og Brannteknikk
 • Endringshåndtering, tilleggsarbeider
 • Konflikthåndtering i byggebransjen
 • Kvalitetssikring
 • HMS-koordinator utførelse byggeplass
 • Gjennomføre ferdigbefaringer
 • Overtakelse og idriftsettelse ("bygg i drift" )
 • Forestå sluttoppgjør med entreprenører/leverandører
 • Oppfølging garantitiden, reklamasjonsarbeider (oppfølgingssystem erapport.no )
Prosjektledelse
Prosjekteringsledelse
Prosjektplanlegging
Kostnadsberegninger

Referanseprosjekter:

 • NTNU, Hovedbygg, IT-bygg, Byggtekn.lab., Øya Helsehus, Varmeteknisk lab., Vitenskapsmuseet, Strømningsteknisk lab.  Prosjektedelse, byggeledelse, SHA-koordinator.
 • Olavsgården Mestringsboliger. Ombygging. Byggherreombud.
 • Leangen Bydelshall. Ny flerbrukshall. Byggherreombud og SHA-koordinator utførelse.
 • Øverhagaen Bo, helse- og velferdssenter.  Byggherreombud og SHA-koordinator utførelse.
 • Orkla Industrimuseum. Prosjektadministrasjon, prosjektledelse for fase 1 med innhenting av totalentreprisetilbud etter Best Value Procurement-metoden.
 • Samlokaliseringsprosjekt NTNU.  Består av over 40 stk. delprosjekter med ombygginger og flyttinger av eiendoms- og bygningsmassen til NTNU. Prosjektledelse, byggeledelse og SHA-koordinator prosjektering og utførelse.
 • Metrobuss, Trondheim kommune. Prosjektledelse og byggeledelse for bygging av nye metrobusstasjoner i Kolstad-/Heimdalsområdet samt prosjektledelse for oppgradering av Sivert Tonstadsvei inkl. nye metrobusstasjoner.
 • Insula Leknes, Lofotprodukter Leknes. Prosjektledelse, byggeledelse og SHA-koordinator.
 • Huseby-Saupstad-Kolstad skoler,Trondheim kommune. Prosjektledelse/Byggherreombud
 • Friområde Skjermveien, Trondheim kommune. Byggherreombud og byggeledelse ved utbygging av friområde med bl.a. skatebowl, ballbane, sykkelløype og skotthyllbane.
 • Flåtåshallen, Flatåsen IL. Prosjektledelse, byggherreombud og BEST VALUE-rådgiver.
 • Ranheimsfjæra Barnehage, Trondheim kommune. Prosjektadministrasjon, byggherreombud og BEST VALUE-rådgiver.
 • Industribygg Jøsnøya, Lerøy midt AS. Prosjekteringsledelse i prosjekteringsfasen. Byggeledelse, teknisk byggeledelse og SHA-KU i utførelsesfasen.
 • Skjelstadmark barnehage,Stjørdal kommune. Prosjekteringsleder
 • Hommelvik Ungdomsskole, Malvik kommune. Byggherreombud
 • NTNU – Kjemi III. Prosjekt- og byggeledelse.