Aktuelt

Ny medarbeider på VVA-avdelingen

Hils på vår nye medarbeider på VVA-avdelingen – Ingeniør Kamilla Tronhuus Hannasvik
Hun ble ansatt 1. august og er utdannet Byggingeniør, Teknisk planlegging, Bachelor ved NTNU.
Hun har tidligere jobbet i Cowi AS og har erfaring fra planlegging, prosjektering og drift av VA-anlegg for private og offentlige aktører.
Vi ønsker henne velkommen til oss!

Nytt museumsbygg åpnet

Orkla Industrimuseum åpnet 25.06.2022 sine nye tilbygg for Thamshavnbanen.
Byggestart var juli 2020.
Samlet bruttoareal er ca 3.500 m2.
Prosjektkostnad ca 145 mill. kr.

Prosjektutvikling Midt-Norge AS har vært prosjektleder og byggherreombud for gjennomføringen samt vært rådgiver for de tekniske fagene i utarbeidelse av forprosjekt og konkurransegrunnlag.

Byggene inneholder:

  • Nytt verksted for Thamshavnbanen
  • Administrasjonskontorer
  • Arkiv og magasin
  • Utstillingsområder for jernbanemateriell under tak

I tillegg blir det ombygginger i dagens museumsbygg, der dagens kontorer er flyttet ut og omgjort til utstillingslokaler.

Vi planlegger for fremtiden

Ranheimsfjæra Barnehage

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 
Areal: 1.720 m²
Tidsrom: 2017 – 2019

Ny 6-avdelingsbarnehage. Massivtre, passivhus.

Prosjektadministrasjon, byggherreombud og Best Value-rådgiver for innhenting av totalentreprisetilbud etter Best Value Procurement–metoden.
SHA-koordinator utførelse.
Miljøsanering av forurenset tomt før byggestart.

 

 

Gartnerens utsikt, Ladesletta

Byggherre: Skanska Norge AS
Prosjektkostnad: 
Areal: ca, 20.000 m² totalt
Tidsrom: 2019 – 2022

Ca. 200 leiligheter fordelt på flere bygg over felles P-kjeller med hageanlegg over.
VDC-prosjekt.

Grønt prosjekt med store miljøambisjoner med vurderinger av bæresystem i massivtre, plasstøpt og prefab. betong, samt en rekke andre vurderinger knyttet til miljø (Paris Proof, Future Built, Powerhouse bolig).

Prosjektering byggeteknikk, skisse- og forprosjekt.

Vi planlegger for fremtiden