Aktuelt

Vi gratulerer Trondheim kommune med kontrakt for sitt første formålsbygg gjennomført etter Best Value Procurement metoden!

Rett før påske ble konkretiseringsfasen avsluttet med signering av kontrakt med Teknobygg AS for den nye Ranheimsfjæra barnehage, en 6-avdelings barnehage for 100 barn og 26 ansatte. Den skal være ferdig innen 01.04.2019, og bygges i massivtre i bærende konstruksjoner og overflater.
På bildet (...fra tomten) ser vi fra venstre BHO/BVP-rådgiver Odd Tillerli i Prosjektutvikling Midt-Norge AS, prosjektleder Rune Løfshus og administrerende direktør Gabriel J. Bjørseth i Teknobygg AS, utbygningssjef Tore Myrvold og prosjektleder Anne Grete Valstad i Trondheim eiendom - utbygging.

Trondheim kommune har 4 prosjektmålsetninger for gjennomføringen av prosjektet:

  • Utforming av bygning og utendørsarealer som sikrer allsidig utvikling for barn i alle alderstrinn i barnehagen
  • Utforming av bygning og utendørsarealer som legger til rette for at alle arbeidstakere i barnehagen kan utføre sitt arbeid på en best mulig måte
  • Gjennomføre et prosjekt med løsninger og utstyr som gir minimale utslipp fra byggeplass
  • Utforming av bygning og utomhusarealer som minimaliserer livssykluskostnader og vedlikeholdskostnader i drift av barnehagen.

I god BVP-ånd ble det etter signeringen av kontrakten servert kaffe og bløtkake.

Det blir spennende å følge dette prosjektet videre for oss som BVP-rådgiver og byggherreombud.

 

Hils på Christian vår nye avdelingsleder på avdeling for Kommunalteknikk og Samferdsel!

Sivilingeniør Christian Sveen er vår nye avdelingsleder på Kommunalteknikk og Samferdsel. Christian har tidligere jobbet i Cowi, Via Nova og Asplan Viak og har bakgrunn med prosjektering innen VA. Vi ønsker han velkommen og ser fram til å tilby hans tjenester til våre kunder og utvikle vår avdeling videre til de behov som markedet har.

Vi setter spor

Industribygg Jøsnøya

Byggherre: Lerøy Midt AS
Prosjektkostnad: 647 mill. kr 
Areal: 10.000 m2
Tidsrom: 2016 –

Vi utfører Prosjekteringsledelse, prosjektering av elektrotekniske installasjoner samt byggeledelse og SHA-KU i byggefasen.

Hell Værnes, Hastighetsøkning og kapasitet

Byggherre: Bane Nor
Prosjektkostnad: 800 mill. kr
Areal: m2
Tidrom: 2014-2017

Vi utfører byggeledelse på vegne av Jernbaneverket Utbygging i forbindelse med etablering av ny bru over Stjørdalselva.
Vi ivaretar Byggeledelse og SHA koordinering i forbindelse med at Hell stasjon skal bygges om og at ny bru over Stjørdals elva bygges.
Byggeledelse for bygging av bru, spor, tekniske anlegg, overbygning, underbygning, plattform, publikumsanlegg med mer.
Oppdraget er organisert med en hovedbyggeleder, byggeledere for hver kontrakt samt kontrollingeniører.

Vi setter spor