Aktuelt

NY AVDELINGSLEDER PROSJEKTADMINISTRASJON

Vi har gleden av å informere om at Knut Inge Rye fra 01.11.2021 tar over som avdelingsleder på vår avdeling for prosjektadministrasjon. Knut Inge har arbeidet på avdelingen oktober 2009 og har inngående kjennskap til avdelingens virksomhet og vil ta med seg våre gode verdier og kvaliteter i den videre utviklingen av avdelingen.

Vi har flere spennende oppdrag for Bane Nord

Vår sivilingeniør Jørn Aspli er byggeleder på Marienborg hvor det skal etableres et nytt sidespor og ny svingskive for lokomotiver.
Dette er et nokså unikt prosjekt som ikke er gjennomført på nesten 50 år
her i Norge.
Svingskiva kommer fra fabrikk i Firenze og er 24 meter i diameter. Entreprenøren er godt i gang med fundamentet til denne.

Jørn jobber i tillegg med FOM prosjekter (Fornyingsprosjekter i mindre omfang) og er i prinsippet gjenbruksprosjekt. Her brukes skinner og sviller som tas fra større prosjekt med oppgradering til høyhastighet og flyttes til mindre trafikkerte områder som terminalområder og sidespor hvor både sviller og skinner er i dårlig forfatning.

Vi setter spor

Trondheim Fengsel

Byggherre: Statsbygg
Prosjektkostnad: ca. 150 mill.
Areal: ca. 3.900 m² + uteområder
Tidsrom: 2020-2021

Rehabilitering Sentralbygget/ bygg A.
Bygget er fordelt på 3 etasjer, og er opprinnelig oppført i 1971 med utvidelse i 1990
og påbygg i 2002. Betong/tegl-bygg med verneklasse.

Byggherreombud, SHA-koordinator utførelse

Vanvikan barnehage

Byggherre: Indre Fosen kommune
Prosjektkostnad: 45 mill.
Areal: 1.000 m²
Tidsrom: 2020-2021

Ny barnehage med 4 avdelinger.

Prosjektering elektro og utomhusanlegg med veganlegg og parkeringsplass tilknyttet barnehage. Utarbeidelse av tilbudsmateriale for delte entrepriser.
NS3420 beskrivelsestekst. 

Vi setter spor