Aktuelt

NY MEDARBEIDER PÅ RIB-AVDELINGEN

Hils på vår nye medarbeider på RIB-avdelingen – Ingeniør Jens-Even Roset.
Han ble ansatt 1. januar og er utdannet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Teknologi. Bachelor i bygg, konstruksjonsteknikk.
Han har tidligere jobbet i Norgeshus AS og Pretre AS.
Vi ønsker han velkommen til oss!

Norsk havteknologisenter

Prosjektutvikling Midt-Norge AS er innleid prosjektleder til Statsbygg ved byggingen av Mørchs hus, som er en del av Norsk havteknologisenter på Tyholt (tidligere Ocean Space senter).

Statsbygg er byggherre for det nye havteknologiske senteret på Tyholt og samarbeider tett med NTNU og SINTEF som brukere. Senteret vil omfatte både forskningsvirksomheten til SINTEF og undervisnings- og forskningsvirksomheten til NTNU i marin teknikk.
I tillegg til selve senteret på Tyholt er det planlagt infrastruktur og testmuligheter i havet, både i Trondheimsfjorden, rundt øyene Hitra og Frøya og utenfor Ålesund.
Senteret vil bli svært viktig for verdiskapningen i havnæringene framover og et viktig bidrag til grønn omstilling.

Arbeidet med professor Mørchs hus er nå kommet godt i gang.  Eksisterende bygg er revet, og entreprenøren er nå i full gang med byggetomten.
Første sprengning for hele byggeprosjektet ble gjennomført 07.12.2022.

 

Det nye Havteknologisenteret på Tyholt består av flere bygg: 

  • Professor Mørchs hus
  • Bassengbygget
  • Arkimedes’ hus
  • Tankhodet er verneverdig og skal rehabiliteres.

Professor Mørchs hus, som Prosjektutvikling Midt-Norge AS har prosjektledelsen av, blir et nytt kontor- og undervisningsbygg. Bygget er forbundet med Tankhodet, og sammen gir de to byggene arbeidsplasser, spisested og møteromsarena.
Areal: 12.300 m².
Bygget skal stå ferdig 15. januar 2025.

Kilde bilder: Norsk havteknologisenter

Vi planlegger for fremtiden

Ranheimsfjæra Barnehage

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 
Areal: 1.720 m²
Tidsrom: 2017 – 2019

Ny 6-avdelingsbarnehage. Massivtre, passivhus.

Prosjektadministrasjon, byggherreombud og Best Value-rådgiver for innhenting av totalentreprisetilbud etter Best Value Procurement–metoden.
SHA-koordinator utførelse.
Miljøsanering av forurenset tomt før byggestart.

 

 

Gartnerens utsikt, Ladesletta

Byggherre: Skanska Norge AS
Prosjektkostnad: 
Areal: ca, 20.000 m² totalt
Tidsrom: 2019 – 2022

Ca. 200 leiligheter fordelt på flere bygg over felles P-kjeller med hageanlegg over.
VDC-prosjekt.

Grønt prosjekt med store miljøambisjoner med vurderinger av bæresystem i massivtre, plasstøpt og prefab. betong, samt en rekke andre vurderinger knyttet til miljø (Paris Proof, Future Built, Powerhouse bolig).

Prosjektering byggeteknikk, skisse- og forprosjekt.

Vi planlegger for fremtiden