Aktuelt

Aktivitetspark i Buvika

Skaun kommune skal bygge en ny aktivitetspark i tilknytning til skole- og idrettsområdet til Buvik skole.
Vi har fått tildelt oppdraget med å prosjektere anlegget slik at det kommer til utførelse, planlagt byggestart er oktober 2023.

Aktivitetsparken skal blant annet inneholde asfaltert rulleflate med basketball, flyttbare elementer for skateboard/BMX/Scoot, “ly- og le”- konstruksjon med treplatt for undervisning, treningspark (tuftepark), lekeplass med lekeapparater, bane for petanque, «basse»-bane, møblering og sykkelstativ etc.

Nye rammeavtaler for Trondheim kommune

Prosjektutvikling Midt-Norge AS har fått tildelt 2 nye rammeavtaler for Trondheim kommune på følgende fagområder:
- Prosjekt- og byggeledelse
- Uavhengig kontroll prosjektering og utførelse

Vi ser fram til mange spennende prosjekter og et godt samarbeid med Trondheim kommune.

Vi planlegger for fremtiden

Leangenbukta BT3

Byggherre: Leangenbukta AS
Areal: 16.000 m² (BT3)
Tidsrom: 2021-

Boligkompleks med inntil 5 etasjer boliger over P-kjeller.

Prosjektering byggeteknikk. Forprosjekt og detaljprosjekt.
Uavhengig kontroll PRO bygningsfysikk og brannsikkerhet.

Vi har også gjennomført prosjektering sanitær- og ventilasjonsanlegg for BT1 og 2.

Nye Valentinlyst

Byggherre: Nye Valentinlyst AS
Tidsrom: 2020 – pågår

4 nye leilighetsbygg med tilsammen 230 leiligheter.

Vi har utført prosjektering sanitæranlegg, ventilasjonsanlegg og bygningsfysikk samt dagslysberegninger.
Vi har også hatt uavhengig kontroll utførende bygningsfysikk.

Vi planlegger for fremtiden