Aktuelt

Saupstadbrua åpnes 20.06.24

Saupstadbrua, 180 meter lang gangbru, ble åpnet av ordfører Kent Ranum 20.06.2024.
Prosjektet er gjennomført som totalentreprise med byggherre Trondheim kommune, kommunalteknikk og totalentreprenør Kruse Smith Entreprenør AS.
Brua går over Bjørndalen og er bygd som stålbru med fundamentsøyler i Bjørndalen og lansering av selve stålkonstruksjonen.
Vår rolle har vært SHA-koordinator for prosjektering.
Bilde: Screenshot fra Adresseavisen.

Saupstadbrua prosjektet er en del av Miljøpakkens handlingsprogram for 2020-2025 som Trondheim kommune har vedtatt. Selve brua er en 180 meter bru for gående, syklende og driftskjøretøy. I tillegg kommer en stump med sykkelvei og fortau på 250-300m. Brua går over Bjørndalen og er bygd som stålbru med fundamentsøyler i Bjørndalen og lansering av selve stålkonstruksjonen. Vår rolle har vært å være KP,  SHA  koordinator for  prosjektering. Det har ikke vært noen alvorlige hendelser i prosjektet med tanke på SHA. Prosjektet har ellers hatt store utfordringer med hensyn til geoteknikk og leveranse av selve stålbrua og derfor blitt betydelig forsinket. Opprinnelig start var tenkt vår 2020 med 2 års prosjekttid og da var ferdigstillelse satt til vår/sommer 2022.

Nova Sea skal utvide og bygge ny topp moderne laksefabrikk på Lovund, ei vakker øy på Helgelands kysten.

Dette anlegget skal våre rådgivere på elektro og VVS prosjektere!!
Vi kan stolt dele at vi er med Elpro Group AS i gruppen som også består av IPS Heim AS og Fosen Ventilasjon AS- disse stødige dyktige entreprenørene skal levere elektro, ventilasjon og røranlegg.
Vi har tidligere hatt gleden å jobbe sammen på MOWI's anlegg på Jøstnøya og fortsetter samarbeidet ufortrødent videre på Lovund. Grupperingen er underentreprenør til Consto som har totalentreprisen for dette anlegget.
Vår gruppe skal ledes av prosjektleder Jørn Aspli som også jobber i Prosjektutvikling Midt-Norge AS
Illustrasjon: 3D illustrasjon lånt fra iLaks.no

Vi planlegger for fremtiden

Heia 2, Frøya

Byggherre: Frøya kommune
Prosjektkostnad: ca. kr. 30 mill.
Tidsrom: 2023 – 2024

Tilrettelagte omsorgsboliger og personalbase for unge beboere i Sistranda sentrum.  Bofellesskap med 6 boenheter.

Vår rolle har vært byggherreombud og SHA-koordinator.

Nabeita oppvekstsenter og Nesset barnehage

Byggherre: Frøya kommune
Tidsrom: 2023 – 2024

Utarbeidelse av mulighetsstudie for:

  • Utvikling av Nabeita Oppvekstsenter med 1-7 skole og 5 avdelings barnehage
  • Framtidig valg av tiltak ved eksisterende bygningsmasse ved Nesset barnehage.

Fag: RIB, RIBR, RIE, RIV og RIVA.

Vi planlegger for fremtiden