Aktuelt

Avd. Hitra flytter til nye lokaler

Vår avdeling på Hitra flytter fra Storhaugveien 8 til nye flotte lokaler i Torget 3, 2. etasje, på Fillan.
Der blir vi samlokalisert med On arkitekter og ingeniører AS og Kystplan AS for å danne et fagmiljø til fordelfor kunder og samarbeidspartnere.

På bildet ser vi 3 stolte daglige ledere: Prosjektutvikling v/Nina Lodgaard, ON arkitekter og ingeniører v/Bente Fjellvær og Kystplan v/May Andreassen

Vi satser ytterligere på BEST VALUE

To av de ansatte har nå tatt A-sertifikat i Best Value.
Nina Lodgaard og Odd Tillerli er Norges første med denne A-graden av utdanningen.
Begge gjennomførte avsluttende intervjuer for sine artikler i uke 48, og er nå stolte ambassadører for Best Value!

Ninas artikkel er basert på Best Value ut fra et ledelse-synspunkt, men Odds artikkel er basert på Risiko Management i alle fasene av Best Value Approach (BVA).

Som mentor og veiledere for utdanningen ble benyttet Best Value Experts Academy ved Niels Verlaan og Daniela Verheul.

Prosjektutvikling Midt-Norge AS har siden 2017 gjennomført 3 prosjekter med BVA i Trondheim, og det fjerde prosjektet er nå klargjort for anbudsutsendelse primo desember 2019.

Vi setter spor

Lerøy Norway Seafood Båtsfjord

Byggherre: Lerøy Norway Seafood
Prosjektkostnad: 400 mill. kr (inkl. maskinpark)
Areal:   10.000 m
2
Tidrom: 2018 – 

Ny fiskeforedlingsfabrikk for hvitfisk i Båtsfjord.

Forprosjekt og utarbeidelse av tilbudsmateriale for totalentreprise for RIB, RIV, RIE og RIBrann samt prosjekteringsledelse.

Ranheimsfjæra Barnehage

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 90  mill. kr
Areal:
Tidrom: 2017-

Ny barnehage inkl. milijøsanering av hele tomten.

Prosjektledelse/byggherreombud, SHA KU og Best Value-rådgiver for innhenting av totalentreprisetilbud etter Best Value Procurement–metoden.

 

Vi setter spor