Aktuelt

Nova Sea skal utvide og bygge ny topp moderne laksefabrikk på Lovund, ei vakker øy på Helgelands kysten.

Dette anlegget skal våre rådgivere på elektro og VVS prosjektere!!
Vi kan stolt dele at vi er med Elpro Group AS i gruppen som også består av IPS Heim AS og Fosen Ventilasjon AS- disse stødige dyktige entreprenørene skal levere elektro, ventilasjon og røranlegg.
Vi har tidligere hatt gleden å jobbe sammen på MOWI's anlegg på Jøstnøya og fortsetter samarbeidet ufortrødent videre på Lovund. Grupperingen er underentreprenør til Consto som har totalentreprisen for dette anlegget.
Vår gruppe skal ledes av prosjektleder Jørn Aspli som også jobber i Prosjektutvikling Midt-Norge AS
Illustrasjon: 3D illustrasjon lånt fra iLaks.no

Sjunkhatten folkehøgskole

Vi har sammen med Lusparken Arkitekter, Dronninga landskap og Byggherrerådgiverne funnet konkurransen om prosjektering av Sjunkhatten folkehøgskole i Fauske kommune. Sjunkhatten folkehøgskole skal ligge ved foten av Sjunkhatten nasjonalpark og bli en reell barrierefri og relasjonelt universelt utformet folkehøgskole.
Ny folkehøgskole er ikke hverdagskost og vi ser fram til å oppfylle målene til Fauske kommune slik at den nye Sjunkhatten Folkehøgskole blir slik det ønskes.
Takk for tilliten og vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven.

Vi planlegger for fremtiden

Heia 2, Frøya

Byggherre: Frøya kommune
Prosjektkostnad: ca. kr. 30 mill.
Tidsrom: 2023 – 2024

Tilrettelagte omsorgsboliger og personalbase for unge beboere i Sistranda sentrum.  Bofellesskap med 6 boenheter.

Vår rolle har vært byggherreombud og SHA-koordinator.

Nabeita oppvekstsenter og Nesset barnehage

Byggherre: Frøya kommune
Tidsrom: 2023 – 2024

Utarbeidelse av mulighetsstudie for:

  • Utvikling av Nabeita Oppvekstsenter med 1-7 skole og 5 avdelings barnehage
  • Framtidig valg av tiltak ved eksisterende bygningsmasse ved Nesset barnehage.

Fag: RIB, RIBR, RIE, RIV og RIVA.

Vi planlegger for fremtiden