Aktuelt

Ny medarbeider på Elektroavdelingen

Hils på vår nye medarbeider Sivilingeniør Jens Sørmeland.
Han er vår nye medarbeider på avdeling Elektro, og vil jobbe med prosjektering av elektroanlegg.
Jens har master fra NTNU – Elkraftteknikk, energibruk og energiplanlegging.
Han har tidligere jobbet hos Sweco AS, avdeling Steinkjer.
Vi ønsker han velkommen til oss!

VI SØKER NYE MEDARBEIDERE

Vi søker etter en engasjert sivilingeniør/ingeniør til prosjektering av VVS installasjoner, energi og sprinkleranlegg.

Vi setter spor

Trondheim Fengsel

Byggherre: Statsbygg
Prosjektkostnad: ca. 150 mill.
Areal: ca. 3.900 m² + uteområder
Tidsrom: 2020-2021

Rehabilitering Sentralbygget/ bygg A.
Bygget er fordelt på 3 etasjer, og er opprinnelig oppført i 1971 med utvidelse i 1990
og påbygg i 2002. Betong/tegl-bygg med verneklasse.

Byggherreombud, SHA-koordinator utførelse

Vanvikan barnehage

Byggherre: Indre Fosen kommune
Prosjektkostnad: 45 mill.
Areal: 1.000 m²
Tidsrom: 2020-2021

Ny barnehage med 4 avdelinger.

Prosjektering elektro og utomhusanlegg med veganlegg og parkeringsplass tilknyttet barnehage. Utarbeidelse av tilbudsmateriale for delte entrepriser.
NS3420 beskrivelsestekst. 

Vi setter spor