Ledige stillinger

Vil du være med å sette spor med oss?

 

Vi søker nye medarbeidere til vårt hovedkontor i Trondheim:
RÅDGIVER BYGGETEKNIKK
RÅDGIVER BYGNINGSFYSIKK
AVDELINGSLEDER OG PROSJEKTINGENIØR GEOTEKNIKK

 

Rådgiver byggeteknikk søkes- søknadsfrist 20.08.2018

Vi søker senior sivilingeniør/ingeniør innenfor byggeteknisk rådgivning med minimum 7-8 års erfaring.
Arbeidsoppgaver vil være mangfoldige innenfor et stort spekter av bygg og anleggskonstruksjoner.
Hos oss vil du ha muligheten til å jobbe med selvstendige prosjekter samt jobbe i team med andre kollegaer i et solid  tverrfaglig fagmiljø med andre avdelinger.
Vi bruker moderne dataverktøy for  beregninger, analyser, dimensjonering og modellering (BIM).

Typiske arbeidsoppgaver:

 • Rådgivning og prosjektering innen fagområdet fra skisse-/forprosjekt til detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden avhengig av type prosjekt.
  Alt fra offentlige og private byggherrer og utbyggere til prosjektering for entreprenører.
 • Utredninger og prosjektering av nye bygg, tilbygg, påbygninger og ombygninger av eksisterende bygg og konstruksjoner.
 • Anbudsbeskrivelser, innhenting av anbud, anbudsevaluering/innstilling og kontrahering.
 • Tilstandskontroller og prosjektering av reparasjoner av eksisterende bygg og konstruksjoner.
 • Betongrehabilitering.

Rådgiver bygningsfysikk søkes- søknadsfrist 20.08.2018

Vi søker senior sivilingeniør/ingeniør innenfor bygningsfysisk rådgivning med minimum 5-6 års erfaring. Du vil få fagansvar innen fagområdet.
Arbeidsoppgaver vil være mangfoldige og vil også omfatte miljøkartlegging av bygg.
Du vil bli kurset i miljøkartlegging hvis du ikke innehar kompetanse på dette fra tidligere.
Hos oss vil du ha muligheten til å jobbe med selvstendige prosjekter samt jobbe i team med andre kollegaer i et solid tverrfaglig fagmiljø med andre avdelinger.

Typiske arbeidsoppgaver:

 • Rådgivning og prosjektering innen fagområdet fra skisse-/forprosjekt til detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden avhengig av type prosjekt.
  Alt fra offentlige og private byggherrer og utbyggere til prosjektering for entreprenører.
 • Utredninger og prosjektering av nye bygg, tilbygg, påbygninger og ombygninger av eksisterende bygg mht. energi, bygningsdetaljer, inneklimasimulering og vurdering av kuldebroer.
 • Tilstandskontroller og prosjektering av utbedringer for eksisterende bygg.
 • Uavhengig kontroll.
 • Miljøkartlegging ved riving og ombygninger med befaringer, prøvetaking, vurdering av analyseresultater, rapportering, miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan.
 • Anbudsbeskrivelser, innhenting av anbud, anbudsevaluering/innstilling og kontrahering.
 • Salg og tilbudsarbeid.

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Avdelingsleder for bygg og anlegg Rune Grandetrø, mobil 907 40 820, e-post rune@pumn.no

GENERELT OM STILLINGENE:

 • varierte arbeidsoppgaver tilpasset ønsker fra den ansatte
 • utviklende arbeidsoppgaver i tverrfaglig team
 • unik mulighet for egen kompetanseoppbygging i velrenommert rådgiverfirma
 • lønn etter erfaring og kvalifikasjoner
 • fleksibel arbeidstid og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • godt arbeidsmiljø super aldersblanding
 • solid og selvstendig ansatteid firma med meget gode framtidsutsikter
 • ansatteid firma med korte avstander for beslutninger
 • gratis parkering med god plass
 • lunchordning

Skriftlig søknad sendes firmapost@pumn.no

 

AVDELINGSLEDER GEOTEKNIKK -  Åpen Søknadsfrist

Vi ønsker å ansette en erfaren sivilingeniør til å starte opp vår nye geotekniske avdeling i Trondheim.
Du vil få avdelingslederansvaret, og med dette innebærer det:

 • Bygge opp en avdeling med flere ansatte i løpet av 2-3 år.
 • Være avdelingens ansikt utad.
 • Etablere kvalitetssikringssystem for fagområdet geoteknikk.
 • Foreta tradisjonell geoteknisk rådgivning.
 • Utarbeide tilbud.
 • Oppfølging av ansatte på avdelingen.
 • Samarbeide med vår avdeling bygge- og anleggsteknikk
 • Kvalitetssikring.

Vi utfører alle typer oppdrag og du vil delta i hele byggeprosessen.
Hos oss du får muligheten til å følge prosjektet fra «A til Å», og være den komplette rådgiveren for våre kunder!
Du bør ha minimum 8-10 års erfaring med prosjekteringsoppgaver fra byggebransjen.
Vi søker en person som har troen på at de små miljøene også kan bidra med faglig tyngde.
Hos oss blir du en del av et faglig sterkt tverrfaglig miljø som vil dra lasset sammen med deg.
Vår satsning er sterkt forankret i hele organisasjonen og hos våre eiere som alle er ansatte.

Har du en drøm om å få være med å starte opp et nytt fagmiljø er muligheten din nå. Denne sjansen kommer ikke ofte!

 

Vi er alltid åpne for at dyktige ingeniører innfor fagfeltene VVS-teknikk, Elektro, VA-teknikk og Brannteknikk tar kontakt for å diskutere muligheter til å ta på seg nye utfordringer sammen med oss.

Alle stillinger med kontorsted Trondheim.