Ledige stillinger

Scroll nedover!! finn din stilling innen:

Prosjektadministrasjon

VVS

Bygningsfysikk

Vann-Veg og avløp

------------------------------------------------------------------------------

PROSJEKTLEDER - BYGGELEDER OG ELLER ITB KOORDINATOR

Vi søker etter både prosjektledere,  byggeledere og ITB koordinatorer til vårt kontor i Trondheim.

Typiske oppgaver som du kan få ansvar for:

 • Prosjekt og -byggeledelse, intet oppdrag for lite intet oppdrag for stort
 • Byggherreombud
 • Teknisk byggeledelse koordinator, ITB: oppgaven for deg med elektro/VVS bakgrunn
 • Prosjekteringsledelse
 • Best Value Prosjekter
 • Tilstandskontroller
 • Kalkyler
 • Framdriftskoordinering
 • SHA koordinering utførelse og prosjektering

Hvem er du:

 • Du er serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Du har fokus på tverrfaglig rådgivning og er en støttespiller i team-arbeid
 • Du liker struktur og skikkelighet
 • Du er glad i folk og særlig de som er dine kunder
 • Du har erfaring eller interesse for entrepriserettslige forhold (NS 8405 /NS 8406 / NS 8407)
 • Du har kompetanse eller interesse for innkjøp ihht Lov om off. anskaffelser og tilhørende forskrifter
 • Du har kompetanse på SHA-koordinatorrollene

Kvalifikasjoner:

 • Universitet- eller fagskolebakgrunn
 • Erfaring fra byggebransjen er en fordel
 • Vi søker deg med både lang og kort fartstid

Jobbsøknad med CV og referanser sendes til firmapost@pumn.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Avdelingsleder Roy Håkon Dahl, tlf. 45 00 73 12

___________________________________________________________________________________________

RÅDGIVER VVS/ENERGI

Vi søker etter en engasjert sivilingeniør/ingeniør til prosjektering av
VVS- og energianlegg

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

 • VVS- og energiteknisk rådgiver for prosjekter av ulik art og størrelse innen bygg og anlegg
 • Prosjektering av sanitær-, varme, evt. sprinkler-, kulde- og luftbehandlingsanlegg med modelleringsverktøyet Revit.
 • Oppfølging av VVS- på byggeplass.
 • Energirådgivning.
 • Inneklimaberegninger vha. Simien.
 • Anbudsbeskrivelser for ulike entrepriseformer
 • Tilbudsevaluering og kontrahering av entreprenører
 • Tilstandsanalyser
 • Bistand ved prosjektering og uavhengig kontroll bygningsfysikk

Du bør helst ha minimum 3-5 års erfaring etter endt høgskoleutdanning, men nyutdannede oppfordres også til å øke.

Jobbsøknad med CV og referanser sendes til firmapost@pumn.no 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Avdelingsleder VVS Fredrik Eriksen, telefon 91 84 16 16

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

FAGANSVARLIG RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK

Vi søker deg som ønsker å utfordre deg selv på å være «flaggbærer» med å ta fagansvar, videreutvikle og bygge opp et slagkraftig og kompetent fagmiljø.
Vi søker sivilingeniør/ingeniør med relevant erfaring og kundekontakter i markedet.
Hos oss jobber du både i selvstendige prosjekter og i team med andre kollegaer i tverrfaglige fagmiljø.

Typiske arbeidsoppgaver:

 • Bygge opp et slagkraftig og kompetent fagmiljø.
 • Faglig utvikling av deg selv og medarbeidere.
 • Tilbudsarbeid, markedsføring og kundeoppfølging.
 • Bistå i ansettelser av flere medarbeidere etter hvert.
 • Rådgivning og prosjektering i prosjektets alle faser. Alt fra offentlige og private byggherrer og utbyggere til prosjektering for entreprenører.
 • Utredninger og prosjektering av nye bygg, tilbygg, påbygninger og ombygninger av eksisterende bygg.
 • Tilstandskontroller og prosjektering av reparasjoner av eksisterende bygg.
 • Anbudsbeskrivelser, innhenting av anbud, anbudsevaluering/innstilling og kontrahering.

Jobbsøknad med CV og referanser sendes til firmapost@pumn.no 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Avdelingsleder bygg og miljø, Rune Grandetrø, telefon 907 40 820 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

RÅDGIVENDE INGENIØR Vann, Veg og Avløp 

Vi skal styrke vår avdeling for kommunalteknikk og samferdsel søker derfor etter en engasjert og entusiastisk fagkollega:
Vi søker deg som brenner for utvikling av infrastruktur og vannmiljø og de positive effektene dette tilfører samfunnet.

Dine hovedoppgaver vil være prosjektering, rådgivning og fagansvar i både små og middels store VA prosjekter.
Du er utdannet sivilingeniør eller ingeniør gjerne med erfaring fra rådgiverbransjen som VA-rådgiver, da er du svært aktuell for oss og vi ønsker å ha deg med på laget.
Dine kollegaer beskriver deg som faglig dyktig, relasjonsskaper og teamorientert. Vi ser etter deg som har mye engasjement og driv, samt stor interesse for vann, avløp, bærekraft og miljø. Det er viktig for oss at du ønsker å bidra med planlegging og prosjektering av framtidens løsninger for VA, overvannshåndtering og samferdselsanlegg.
Vi ønsker oss en kollega med god samarbeidsevne, serviceinnstilling ovenfor kunder. Du vil hos oss få god mulighet til å arbeide i tverrfaglige oppdrag.

Ønskelige kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Utdannet sivilingeniør/ingeniør med relevant bransjeerfaring innen VA-faget
 • Erfaring med planlegging og detaljprosjektering av VA-systemer, flom- og overvannshåndtering
 • Erfaring med planlegging av bærekraftige løsninger og systemer for VA og overvann
 • Erfaring i bruk av prosjekteringsverktøy som Autocad, Novapoint, Gemini Terreng
 • Gode evner til å kommunisere og behersker norsk godt, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring i beskrivelser iht. prosesskoder og NS3420
 • Kjennskap til TEK17 og normer for prosjektering av VA anlegg
 • Drivende og effektiv med både kvalitets- og fremdriftsfokus
 • God til å samarbeide og tenke tverrfaglig
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Utadvendt og interessert i samspill med andre

Jobbsøknad med CV og referanser sendes til firmapost@pumn.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Avdelingsleder RIVA, Magnus Bjerke, telefon 980 91 404 

_______________________________________________________________________________________________________

Litt om oss i Prosjektutvikling Midt-Norge AS

Vi er 34 kollegaer i et selvstendig og fleksibelt rådgivende ingeniørselskap, og er et RIF-godkjent rådgiverfirma med et godt tverrfaglig fagmiljø.
Vi har en rekke faste samarbeidspartnere og har for tiden mange oppdrag både gjennom rammeavtaler og faste private kunder.
Vi utfører alle typer oppdrag og du vil delta i hele byggeprosessen. Hos oss du får muligheten til å følge prosjektet fra "A til Å", og da være den komplette rådgiveren for våre kunder. Liker du i tillegg å være ute på byggeplass, er vi den rette arbeidsgiver. Våre ansatte har mulighet til å påta seg byggelederoppdrag dersom de ønsker å kombinere prosjektering og byggeplassoppfølging. Dette gir en unik og verdifull kompetanse.
Vi kan skryte av et svært godt arbeidsmiljø hvor trivselsfaktoren er høy.

Vi tilbyr:

 • Et trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø i våre nye trivelige lokaler på Tiller
 • Varierte arbeidsoppgaver tilpasset ønsker fra den ansatte
 • Utviklende arbeidsoppgaver i tverrfaglig team sammen med våre dyktige fagfolk
 • Unik mulighet for egen kompetanseoppbygging i velrenommert rådgiverfirma
 • Lønn etter erfaring og kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt arbeidsmiljø med god aldersblanding
 • Solid og selvstendig firma eid av de ansatte og med meget gode framtidsutsikter
 • Cellekontor til alle
 • Gratis parkering
 • Kantine