Ledige stillinger

Scroll nedover!! finn din stilling innen:

Vann- og avløpsrådgiver (VA-rådgiver)

Prosjektadministrasjon

VVS

Bygningsfysikk

-----------------------------------------------

VANN- OG AVLØPSRÅGIVER (VA-RÅDGIVER)

Vi søker en dyktig og engasjert vann- og avløpsrådgiver (VA-rådgiver) for å bli med i vårt team og bidra til å
levere høykvalitetsløsninger innen vann- og avløpssektoren. Som VA-rådgiver vil du spille en viktig rolle i planlegging,
utvikling og gjennomføring av prosjekter knyttet til vann- og avløpssystemer.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre planlegging, prosjektering og beregninger for vann- og avløpsanlegg
 • Utarbeide tekniske spesifikasjoner og rapporter
 • Delta i utvikling av konseptuelle og detaljerte designløsninger
 • Samarbeide med interne team og kunder for å sikre at prosjektene oppfyller kundens behov og standarder
 • Overvåke og følge opp prosjekter fra start til slutt, og sikre at de blir levert innenfor avtalte tidsrammer og budsjett
 • Utføre vurderinger av eksisterende vann- og avløpssystemer og foreslå forbedringer
 • Delta i møter og konsultasjoner med kunder, ,samarbeidspartenere, entreprenører og myndigheter

Kvalifikasjoner:

 • Minimum en bachelorgrad innen ingeniørfag, miljøteknologi, vann- og avløpsteknikk eller lignende
 • God kunnskap om relevante lover, forskrifter og standarder innen vann- og avløpssektoren, herunder TEK17
 • Evnen til å bruke relevante dataprogrammer og designverktøy for prosjektering- Vi bruker GEMINI
 • Analytiske og problemløsende ferdigheter er en fordel
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring med planlegging av bærekraftige løsninger og systemer for VA flom- og overvannshåndteringer.
 • Erfaring i bruk av prosjekteringsverktøy som Autocad, Novapoint, Gemini
 • Gode evner til å kommunisere og behersker norsk godt, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring i beskrivelser iht. prosesskoder og NS3420
 • God til å samarbeide og tenke tverrfaglig
 • Utadvendt og interessert i samspill med andre

Jobbsøknad med CV og referanser sendes til firmapost@pumn.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Avdelingsleder RIVA, Magnus Bjerke, telefon 980 91 404  eller Daglig leder Nina Svendsen, telefon 932 43 141

___________________________________________________________________________________________

PROSJEKTLEDER - BYGGELEDER OG ELLER ITB KOORDINATOR

Vi søker etter både prosjektledere,  byggeledere og ITB koordinatorer til vårt kontor i Trondheim.

Typiske oppgaver som du kan få ansvar for:

 • Prosjekt og -byggeledelse, intet oppdrag for lite intet oppdrag for stort
 • Byggherreombud
 • Teknisk byggeledelse koordinator, ITB: oppgaven for deg med elektro/VVS bakgrunn
 • Prosjekteringsledelse
 • Best Value Prosjekter
 • Tilstandskontroller
 • Kalkyler
 • Framdriftskoordinering
 • SHA koordinering utførelse og prosjektering

Hvem er du:

 • Du er serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Du har fokus på tverrfaglig rådgivning og er en støttespiller i team-arbeid
 • Du liker struktur og skikkelighet
 • Du er glad i folk og særlig de som er dine kunder
 • Du har erfaring eller interesse for entrepriserettslige forhold (NS 8405 /NS 8406 / NS 8407)
 • Du har kompetanse eller interesse for innkjøp ihht Lov om off. anskaffelser og tilhørende forskrifter
 • Du har kompetanse på SHA-koordinatorrollene

Kvalifikasjoner:

 • Universitet- eller fagskolebakgrunn
 • Erfaring fra byggebransjen er en fordel
 • Vi søker deg med både lang og kort fartstid

Jobbsøknad med CV og referanser sendes til firmapost@pumn.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Avdelingsleder Roy Håkon Dahl, tlf. 45 00 73 12

___________________________________________________________________________________________

RÅDGIVER VVS/ENERGI

Vi søker etter en engasjert sivilingeniør/ingeniør til prosjektering av
VVS- og energianlegg

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

 • VVS- og energiteknisk rådgiver for prosjekter av ulik art og størrelse innen bygg og anlegg
 • Prosjektering av sanitær-, varme, evt. sprinkler-, kulde- og luftbehandlingsanlegg med modelleringsverktøyet Revit.
 • Oppfølging av VVS- på byggeplass.
 • Energirådgivning.
 • Inneklimaberegninger vha. Simien.
 • Anbudsbeskrivelser for ulike entrepriseformer
 • Tilbudsevaluering og kontrahering av entreprenører
 • Tilstandsanalyser
 • Bistand ved prosjektering og uavhengig kontroll bygningsfysikk

Du bør helst ha minimum 3-5 års erfaring etter endt høgskoleutdanning, men nyutdannede oppfordres også til å øke.

Jobbsøknad med CV og referanser sendes til firmapost@pumn.no 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Avdelingsleder VVS Fredrik Eriksen, telefon 91 84 16 16

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

FAGANSVARLIG RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK

Vi søker deg som ønsker å utfordre deg selv på å være «flaggbærer» med å ta fagansvar, videreutvikle og bygge opp et slagkraftig og kompetent fagmiljø.
Vi søker sivilingeniør/ingeniør med relevant erfaring og kundekontakter i markedet.
Hos oss jobber du både i selvstendige prosjekter og i team med andre kollegaer i tverrfaglige fagmiljø.

Typiske arbeidsoppgaver:

 • Bygge opp et slagkraftig og kompetent fagmiljø.
 • Faglig utvikling av deg selv og medarbeidere.
 • Tilbudsarbeid, markedsføring og kundeoppfølging.
 • Bistå i ansettelser av flere medarbeidere etter hvert.
 • Rådgivning og prosjektering i prosjektets alle faser. Alt fra offentlige og private byggherrer og utbyggere til prosjektering for entreprenører.
 • Utredninger og prosjektering av nye bygg, tilbygg, påbygninger og ombygninger av eksisterende bygg.
 • Tilstandskontroller og prosjektering av reparasjoner av eksisterende bygg.
 • Anbudsbeskrivelser, innhenting av anbud, anbudsevaluering/innstilling og kontrahering.

Jobbsøknad med CV og referanser sendes til firmapost@pumn.no 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Avdelingsleder bygg og miljø, Rune Grandetrø, telefon 907 40 820 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Litt om oss i Prosjektutvikling Midt-Norge AS

Vi er 32 kollegaer i et selvstendig og fleksibelt rådgivende ingeniørselskap, og er et RIF-godkjent rådgiverfirma med et godt tverrfaglig fagmiljø.
Vi har en rekke faste samarbeidspartnere og har for tiden mange oppdrag både gjennom rammeavtaler og faste private kunder.
Vi utfører alle typer oppdrag og du vil delta i hele byggeprosessen. Hos oss du får muligheten til å følge prosjektet fra "A til Å", og da være den komplette rådgiveren for våre kunder. Liker du i tillegg å være ute på byggeplass, er vi den rette arbeidsgiver. Våre ansatte har mulighet til å påta seg byggelederoppdrag dersom de ønsker å kombinere prosjektering og byggeplassoppfølging. Dette gir en unik og verdifull kompetanse.
Vi kan skryte av et svært godt arbeidsmiljø hvor trivselsfaktoren er høy.

Vi tilbyr:

 • Et trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø i våre nye trivelige lokaler på Tiller
 • Varierte arbeidsoppgaver tilpasset ønsker fra den ansatte
 • Utviklende arbeidsoppgaver i tverrfaglig team sammen med våre dyktige fagfolk
 • Unik mulighet for egen kompetanseoppbygging i velrenommert rådgiverfirma
 • Lønn etter erfaring og kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt arbeidsmiljø med god aldersblanding
 • Solid og selvstendig firma eid av de ansatte og med meget gode framtidsutsikter
 • Cellekontor til alle
 • Gratis parkering
 • Kantine