Organisasjonsplan

STYRET
Styreleder
Odd Tillerli

DAGLIG LEDER
Nina Svendsen

KONTORLEDER
Grete Rønning

Tillitsvalgt
Jørn Aspli

Mijøfyrtårnansvarlig/verneombud
Ingunn T. Andersen

IKT
Yngve Røst

KS
Solfrid Holsdal

PROSJEKTADM.
Odd Tillerli

BYGG OG MILJØ
Rune Grandetrø

BRANNTEKNIKK
Roy Dahl

ELEKTRO
Nina Svendsen

VVS
Fredrik Eriksen

KOMMUNAL TEKNIKK OG SAMFERDSEL
Mette Småge Moe

AVD. KONTOR HITRA OG FRØYA
Oddvar Kristiansen