Organisasjonsplan

STYRET
Styreleder
Odd Tillerli

DAGLIG LEDER
Nina Svendsen

KONTORLEDER
Grete Rønning

KS
Odd Tillerli

IKT
Yngve Røst

PROSJEKTADM.
Odd Tillerli

BYGG OG MILJØ
Rune Grandetrø

BRANNTEKNIKK
Roy Dahl

ELEKTRO
Nina Svendsen

VVS
Fredrik Eriksen

KOMMUNAL TEKNIKK OG SAMFERDSEL
Odd Tillerli

AVD. KONTOR STJØRDAL
Hans Helgesen

AVD. KONTOR HITRA OG FRØYA
Oddvar Kristiansen