Organisasjonsplan

STYRET
Styreleder
Odd Tillerli

DAGLIG LEDER
Nina Svendsen

KONTORLEDER
Grete Rønning

Mijøfyrtårnansvarlig: Ingunn T. Andersen

Verneombud: Catharina Flatsetø

IKT:  Bjørnar Moe Røstad

Tillitsvalgt: Jørn Aspli

KS: Solfrid Holsdal

PROSJEKTADM.
Knut Inge Rye

BYGG OG MILJØ
Rune Grandetrø

BRANNTEKNIKK
Roy Dahl

ELEKTRO
Nina Svendsen

VVS
Fredrik Eriksen

 SAMFERDSEL OG KOMMUNALTEKNIKK
Mette Småge Moe

AVD. KONTOR HITRA OG FRØYA
Oddvar Kristiansen