Organisasjonsplan

STYRET
Styreleder
Tord Tangvik Ophus

DAGLIG LEDER
Nina Svendsen

KONTORLEDER
Grete Rønning

Mijøfyrtårnansvarlig: Helen Strøm

Verneombud: Catharina Flatsetø

IKT:  Bjørnar Moe Røstad

Tillitsvalgt: Jørn Aspli

KS: Solfrid Holsdal

PROSJEKTADM.
Roy Håkon Dahl

BYGG OG MILJØ
Rune Grandetrø

BRANNTEKNIKK
Roy Håkon Dahl

ELEKTRO
Nina Svendsen

VVS
Fredrik Eriksen

 SAMFERDSEL OG KOMMUNALTEKNIKK
Magnus Bjerke

AVD. KONTOR HITRA OG FRØYA
Oddvar Kristiansen