Brannteknikk

Vår oppgave som brannteknisk rådgiver er å gi kunden et bygg som  tilfredsstiller norske forskriftskrav. Vi arbeider for å finne de beste praktiske og funksjonelle løsningene som  samtidig er det mest økonomiske for byggherren.

Prosjektering

 • Vi utarbeider brannteknisk konsept med branntegninger
 • Brannteknisk prosjektering av alle typer bygg, iht gjeldende lover og forskrifter
 • Prosjektering av slokkeanlegg, brannalarm og røykkontroll

Tilstandsanalyse

 • Total gjennomgang av bygget, tegninger og dokumenter som foreligger.
 • Utarbeide fullstendig brannteknisk oversikt for eier.
 • Utgangspunkt er lover og forskrifter og pålegg fra offentlige myndigheter.

Branndokumentasjon

 • Utarbeide system og mal for branndokumentasjon.
 • Utføre årlig revisjon av branndokumentasjon.

Branntegninger og rømningsplaner

 • Utarbeides for eksisterende bygg og i byggesaker

Uavhengig kontroll

 • Vi tilbyr uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering (UKPR). I tillegg tilbyr vi tverrfaglig kontroll av brannverntiltak (KUT) i de tilfellene der kommunen krever dette.

Referanseprosjekter:

 • Orkla Industrimuseum. Nytt museumsbygg på Løkken Verk.
 • Nye omsorgsboliger i Melhus kommune.
 • Ny fiskekforedlingsfabrikk, Lerøy Norway Seafood Båtsfjord
 • Prinsensgt. 39, Trondheim
 • Insula Leknes, Lofotprodukt Leknes
 • Ombygging Prinsensgt. 39, Consto AS
 • Rensåsen Park, Consto AS
 • Namdals Folkehøgskole
 • Skjelstadmark barnehage, Stjørdal kommune
 • Høvdingsplassen, Melhus
 • Kattem Omsorgsboliger
 • Blått kompetansesenter, Frøy Eiendom AS
 • Nordlad Kunst- og filmskole, Selberg Arkitekter
 • Tyholttårnet, Vennatrø Eiendom
 • Berg Skole, Trondheim kommune
 • Barman oppvekstsenter, Hitra kommune
 • Fillan barnehage, Hitra kommune