Nyheter

Ny medarbeider på VVA-avdelingen

Hils på vår nye medarbeider på VVA-avdelingen – Ingeniør Kamilla Tronhuus Hannasvik
Hun ble ansatt 1. august og er utdannet Byggingeniør, Teknisk planlegging, Bachelor ved NTNU.
Hun har tidligere jobbet i Cowi AS og har erfaring fra planlegging, prosjektering og drift av VA-anlegg for private og offentlige aktører.
Vi ønsker henne velkommen til oss!

Nytt museumsbygg åpnet

Orkla Industrimuseum åpnet 25.06.2022 sine nye tilbygg for Thamshavnbanen.
Byggestart var juli 2020.
Samlet bruttoareal er ca 3.500 m2.
Prosjektkostnad ca 145 mill. kr.

Prosjektutvikling Midt-Norge AS har vært prosjektleder og byggherreombud for gjennomføringen samt vært rådgiver for de tekniske fagene i utarbeidelse av forprosjekt og konkurransegrunnlag.

Byggene inneholder:

 • Nytt verksted for Thamshavnbanen
 • Administrasjonskontorer
 • Arkiv og magasin
 • Utstillingsområder for jernbanemateriell under tak

I tillegg blir det ombygginger i dagens museumsbygg, der dagens kontorer er flyttet ut og omgjort til utstillingslokaler.

Vi er med å bidrar til bygging av Ocean Space senter

Prosjektutvikling Midt-Norge AS vant i vinter oppdraget som prosjektleder for Fløy A. Vår utrolig dyktige  Odd Tillerli er prosjektleder på vegne av Statsbygg på byggingen av Ocean Space sentretes Fløy A. 2 kontrakter til en verdi på 600 millioner kroner ble signert av Statsbygg og utførende entreprenører Trym Anlegg og Ruta Entreprenør  21.06.2022. Verdiskapning til Trondheim på mange områder!

I dag feirer vi 35 års jubileum!!

Det er 35 år siden Steinar Aamo tok initiativ til å starte opp vårt selskap Prosjektutvikling Midt-Norge AS.
Morten Torset og Odd Tillerli ble med Steinar og vi har gått fra 4 til 33 medarbeidere.
Vi er fortsatt eid av våre ansatte og vi har fortsatt ambisjoner om å være en viktig av aktør for våre kunder innen bygg og anlegg både i Trøndelag og resten av Norge.

Ny medarbeider på VVS-avdelingen

Hils på vår nye medarbeider - Ingeniør Ken Vagnildhaug.
Han ble ansatt på vår VVS-avdeling 1. april og er utdannet ved høgskolen i Bergen, Bachelor energiteknologi, men har også svennebrev som maler.
Han har tidligere jobbet i Cowi AS.
Vi ønsker han velkommen til oss!

Vi søker fagansvarlig rådgivende ingeniør bygningsfysikk.

Vi søker sivilingeniør/ingeniør med relevant erfaring og kundekontakter i markedet, som ønsker å utfordre deg selv på å være «flaggbærer» med å ta fagansvar, videreutvikle og bygge opp et slagkraftig og kompetent fagmiljø.
Hos oss jobber du både i selvstendige prosjekter og i team med andre kollegaer i tverrfaglige fagmiljø.
Ta kontakt med avdelingsleder bygg og miljø: Rune Grandetrø, tlf. 907 40 820,
hvis du har spørsmål om stillingen.

Da har våre BVP-rådgivere fått et nytt BVP-prosjekt ferdigstilt!

Skaun kommune har bygget ny brannstasjon, og her rykker ikke brannvesenet ut - men inn!
Prosjektet er gjennomført som et BVP-prosjekt både med innkjøp, kontrahering og prosjektstyring.
BVP står for Best Value Procurement, eller også kalt Prestasjonsbasert innkjøp.

Vi gratulerer Skaun kommune med den fine nye brannstasjonen, og takker for oppdraget som BVP-rådgiver og Byggherreombud!

Her er mer info om BVP på denne linken på anskaffelser.no: https://anskaffelser.no/…/best-value-procurement-bvp

Som grunnlag for totalentreprisekonkurransen lå kun et gjennomarbeidet rom- og funksjonsprogram, en god kravspesifikasjon med funksjonskrav samt kopi av reguleringsplanen med tilhørende planer og bestemmelser.

Det er verdt å merke seg at det ved utsendelse av konkurransegrunnlaget, så forelå det ikke noen plantegninger fra byggherren som grunnlag for entreprenørens tilbud.
Tegninger ble utarbeidet av valgt entreprenør etter at kontrakt var inngått. Således viste ikke byggherren helt “hva man fikk av bygg” ved inngåelse av kontrakten med totalentreprenøren.
Valg av totalentreprenør ble gjort ved at pris bare utgjorde 25% i evalueringen.
Tidligere prestasjoner dokumentert i en Prestasjonsbegrunnelse sammen med intervju av 3 nøkkelpersoner, utgjorde hele 50%. Som nøkkelpersoner var valgt ut arkitekten, entreprenørens prosjektleder og prosjekteringslederen.

Fra innlevering av tilbud til avsluttet konkretiseringsfase med kontrahering gikk det
ca 3,5 mnd. Byggestart ble markert med 1. spadetak 05.05.2021, og åpning med snorklipping ved ordføreren ble markert 03.03.2022, dvs etter ca 10 mnd byggetid.
Ved snorklippingen uttrykte ordfører seg å være svært fornøyd med den nye brannstasjonen og de løsninger som er valgt. Spesielt dette med skille og logistikk rundt ren og skitten sone som er viktig.
Fra det “å ikke vite hva man fikk” ved valg av totalentreprenøren til det som nå var ferdigstilt, uttrykte ordføreren at BVP-metoden hadde vært vellykket for kommunen.
Det hadde gitt kort byggetid samtidig som byggherrens makspris er holdt.

Brannstasjonen er bygd med bærekonstruksjoner hovedsakelig i tre, og er over 2 plan. Totalt BTA er ca 1.530 m2.
Prosjektkostnaden er kr 49,5 mill kr.

 

VI SØKER ETTER NY MEDARBEIDER PÅ AVDELING PROSJEKTADMINITRASJON.

Vi søker prosjektleder/byggeleder/ITB-koordinator til vårt hovedkontor i Trondheim.
Ta kontrakt med avdelingsleder Knut Inge Rye, hvis du har spørsmål om stillingen, telefon: 980 20 385.

Se detaljert stillingsannonse på finn.no

Vi søker ny medarbeider på avdeling for Kommunalteknikk og Samferdsel.

Vi styrker vår avdeling for Kommunalteknikk og Samferdsel og søker etter sivilingeniør/ingeniør med relevant bransjeerfaring innen VA-faget.
Ta kontrakt med Magnus Bjerke, 98091404

Vi ønsker oss en kollega med god samarbeidsevne, serviceinnstilling ovenfor kunder. Du vil hos oss få god mulighet til å arbeide i tverrfaglige oppdrag.

Ønskelige kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Utdannet sivilingeniør/ingeniør med relevant bransjeerfaring innen VA-faget
 • Erfaring med planlegging og detaljprosjektering av VA-systemer, flom- og overvannshåndtering
 • Erfaring med planlegging av bærekraftige løsninger og systemer for VA og overvann
 • Erfaring i bruk av prosjekteringsverktøy som Autocad, Novapoint, Gemini Terreng
 • Gode evner til å kommunisere og behersker norsk godt, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring i beskrivelser iht. prosesskoder og NS3420
 • Kjennskap til TEK17 og normer for prosjektering av VA anlegg
 • Drivende og effektiv med både kvalitets- og fremdriftsfokus
 • God til å samarbeide og tenke tverrfaglig
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Utadvendt og interessert i samspill med andre

 

Om arbeidsgiveren
Vi er 35 kollegaer i et selvstendig og fleksibelt rådgivende ingeniørselskap.
Vi tilbyr:

– Et trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø i våre nye trivelige lokaler på Tiller
– Varierte arbeidsoppgaver tilpasset ønsker fra den ansatte
– Utviklende arbeidsoppgaver i tverrfaglig team sammen med våre dyktige fagfolk
– Unik mulighet for egen kompetanseoppbygging i velrenommert rådgiverfirma
– Lønn etter erfaring og kvalifikasjoner
– Fleksibel arbeidstid
– Godt arbeidsmiljø med god aldersblanding
– Solid og selvstendig firma eid av de ansatte og med meget gode framtidsutsikter
– Cellekontor til alle
– Gratis parkering
– Kantine

Ny medarbeider på avd. Bygg og Miljø

Hils på vår nye medarbeider på avdeling for Bygg og Miljø,
Svein-Anders Lundstadsveen.
Han er utdannet ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet,
Master i bygg og anlegg.
Han har tidligere jobbet hos TINE SA, Rådgiver Bygg.
Vi ønsker Svein-Anders velkommen til oss.