Nyheter

Saupstadbrua åpnes 20.06.24

Saupstadbrua, 180 meter lang gangbru, ble åpnet av ordfører Kent Ranum 20.06.2024.
Prosjektet er gjennomført som totalentreprise med byggherre Trondheim kommune, kommunalteknikk og totalentreprenør Kruse Smith Entreprenør AS.
Brua går over Bjørndalen og er bygd som stålbru med fundamentsøyler i Bjørndalen og lansering av selve stålkonstruksjonen.
Vår rolle har vært SHA-koordinator for prosjektering.
Bilde: Screenshot fra Adresseavisen.

Saupstadbrua prosjektet er en del av Miljøpakkens handlingsprogram for 2020-2025 som Trondheim kommune har vedtatt.

Selve brua er en 180 meter bru for gående, syklende og driftskjøretøy. I tillegg kommer en stump med sykkelvei og fortau på 250-300m. Brua går over Bjørndalen og er bygd som stålbru med fundamentsøyler i Bjørndalen og lansering av selve stålkonstruksjonen.

Vår rolle har vært å være KP,  SHA  koordinator for  prosjektering.
Det har ikke vært noen alvorlige hendelser i prosjektet med tanke på SHA.

Prosjektet har ellers hatt store utfordringer med hensyn til geoteknikk og leveranse av selve stålbrua og derfor blitt betydelig forsinket.
Opprinnelig start var tenkt vår 2020 med 2 års prosjekttid og da var ferdigstillelse satt til vår/sommer 2022.

Nova Sea skal utvide og bygge ny topp moderne laksefabrikk på Lovund, ei vakker øy på Helgelands kysten.

Dette anlegget skal våre rådgivere på elektro og VVS prosjektere!!
Vi kan stolt dele at vi er med Elpro Group AS i gruppen som også består av IPS Heim AS og Fosen Ventilasjon AS- disse stødige dyktige entreprenørene skal levere elektro, ventilasjon og røranlegg.
Vi har tidligere hatt gleden å jobbe sammen på MOWI's anlegg på Jøstnøya og fortsetter samarbeidet ufortrødent videre på Lovund. Grupperingen er underentreprenør til Consto som har totalentreprisen for dette anlegget.
Vår gruppe skal ledes av prosjektleder Jørn Aspli som også jobber i Prosjektutvikling Midt-Norge AS
Illustrasjon: 3D illustrasjon lånt fra iLaks.no

Sjunkhatten folkehøgskole

Vi har sammen med Lusparken Arkitekter, Dronninga landskap og Byggherrerådgiverne funnet konkurransen om prosjektering av Sjunkhatten folkehøgskole i Fauske kommune. Sjunkhatten folkehøgskole skal ligge ved foten av Sjunkhatten nasjonalpark og bli en reell barrierefri og relasjonelt universelt utformet folkehøgskole.
Ny folkehøgskole er ikke hverdagskost og vi ser fram til å oppfylle målene til Fauske kommune slik at den nye Sjunkhatten Folkehøgskole blir slik det ønskes.
Takk for tilliten og vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven.

Hils på våre siste nyanatte

Sivilingeniør Sindre Solvang ble ansatt på vår VVS-avdeling den 1. august 2023. Han er nyutdannet fra NTNU våren 2023 med master i Produktutvikling og produksjon, med hovedprofil i bærekraftige energisystemer.

Ingeniør Viggo Olden ble ansatt på avdeling Samferdsel og kommunalteknikk 1. november 2023. Han er utdannet fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og har tidligere vært ansatt i Ørland kommune som ingeniør vannforsyning med ansvar for små og store prosjekter innen vann og avløp.

Ingeniør Krister Lövenius ble ansatt på vår avdeling for prosjektadministrasjon 1. januar 2024. Han er utdannet Byggingeniør fra Mittuniversitetet Østersund og kommer fra en stilling som prosjektleder hos Riksbyggen Østersund.

Fredet bygningsmasse NTNU

I starten av september var vi med NTNU på et internt seminar om arbeid i freda bygg.
Seminaret var i ærverdige Lerkendal Gård som som fikk sin fredningsstatus for akkurat 100 år siden.
Gjennom mange år har vi bidratt til prosjektering og gjennomføringer av en rekke tiltak i NTNUs fredede bygningsmasser.
Våre rådgivere Morten Grande og Nina Svendsen bidro med innlegg og seminaret ble avsluttet med befaring på tak og fasadearbeidene som pågår i Hovedbygningen på Gløshaugen.

Resertifisert som Miljøfyrtårnbedrift

Vi har valgt å være Miljøfyrtårn sertifisert.
Vi er nå resertifisert og kan bruke sertifikatet i 3 nye år. Til beste for miljøet, våre kunder og ansatte.
Våre kunder skal være TRYGG på at våre løsninger er bærekraftige.

Grunnstein på plass for Norsk havteknologisenter

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran la tirsdag 22. august ned grunnsteinen for anlegget på Tyholt.
I sin hilsningstale var statsråden tydelig på at dette prosjektet vil bidra til en bærekraftig utvikling av havnæringene og at grunnsteinen markerer det store løftet regjeringen tar for satsing på havet.
Grunnsteinsarrangementet ble gjennomført av Statsbygg i samarbeid med NTNU og Sintef.  Grunnsteinen ble lagt ned av statsråden ute på byggeplassen for Professor Mørchs hus som er det første prosjektet som vil bli ferdigstilt i 2025.

Grunnstensnedleggelsen markerer startskuddet for et løft innenfor maritim og marin forskning og utdanning. Det er også starten på et stort nasjonalt prosjekt for havnasjonen Norge. Laboratoriene ved Norsk havteknologisenter vil være i verdensklasse og et viktig redskap i utviklingen av morgendagens utdanning, forskning og havnæringer, sier rektor Anne Borg ved NTNU. I senterets laboratorier vil det bli testet og forsket på modeller av for eksempel vindturbiner, fiskemerder, soløyer og skip.

Her taler statsråden.
Vår prosjektleder Odd Tillerli står her med grunnsteinen før den legges ned.  Han er prosjektleder for Statsbygg og del-prosjektet prof. Mørch hus
Innholdet i grunnsteinen er etter innspill fra ansatte og studenter ved NTNU og Sintef.

Norsk havteknologisenter er på ca. 45 000 kvadratmeter og erstatter det gamle Marinteknisk senter som nå er revet på Tyholt. Det nasjonale senteret blir hovedsete for NTNU og SINTEFs utdanning og forskning innen havteknologi.

Senteret gir oss muligheter til bedre overvåkning av havet, utvikling av mer bærekraftig mat, fornybar energi og klimavennlige skip. Det vil være et viktig senter for teknologihovedstaden Trondheim, for Norge og for havnæringene internasjonalt, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef.

 

Orkesterplassen, Stjørdal

Prosjektet Orkesterplassen ble nominert til «Årets boligprosjekt 2023» av Boligprodusentenes forening (blant tre i hele Norge).
Orkesterplassen er 55 nye leiligheter med en unik beliggenhet midt i Stjørdal sentrum, og består av P-kjeller, næring i 1. etg. og leiligheter videre oppover.

Vår RIV-avdeling har prosjektert rør- og sprinkleranlegg for Ole Sivertsen AS.

Vi søker VA-rådgiver

Vi søker en dyktig og engasjert vann- og avløpsrådgiver (VA-rådgiver) for å bli med i vårt team og bidra til å levere høykvalitetsløsninger innen vann- og avløpssektoren. Som VA-rådgiver vil du spille en viktig rolle i planlegging, utvikling og gjennomføring av prosjekter knyttet til vann- og avløpssystemer.
Hvis du er en engasjert VA-rådgiver som ønsker å bidra til utviklingen av bærekraftige vann- og avløpsløsninger, oppfordrer vi deg til å søke på stillingen.

Se flere detaljer om stillingen under "Ledige stillinger" på vår hjemmeside eller på finn.no

Aktivitetspark i Buvika

Skaun kommune skal bygge en ny aktivitetspark i tilknytning til skole- og idrettsområdet til Buvik skole.
Vi har fått tildelt oppdraget med å prosjektere anlegget slik at det kommer til utførelse, planlagt byggestart er oktober 2023.

Aktivitetsparken skal blant annet inneholde asfaltert rulleflate med basketball, flyttbare elementer for skateboard/BMX/Scoot, “ly- og le”- konstruksjon med treplatt for undervisning, treningspark (tuftepark), lekeplass med lekeapparater, bane for petanque, «basse»-bane, møblering og sykkelstativ etc.