Kommunalteknikk

Vi utfører rådgivning for VVA teknikk innenfor følgende områder:

Prosjektering

 • Utfører ytelsesbeskrivelse
 • Enkle tegninger

Byggeledelse

 • Byggeledelse
 • Byggherreombud
 • Kontroll av kvalitet, økonomi og utførelse

FDV-dokumentasjon

 • Kan bistå entreprenører i utarbeidelse av FDV-dokumentasjon,  f.eks. med bruk av innsamlingsverktøyet TIAN-DV og tverrfaglig merkesystem.
 • Kontroll av FDV dokumentasjon på vegne av byggherre.

Referanseprosjekter:

 • Sørnessa boligfelt, Frøy Eiendom. Prosjektering veg, vann og avløp for boligfelt med 12 eneboliger.
 • Boligfelt Børsa, Dafro AS. Prosjektering veg, vann og avløp for mindre eneboligfelt i Børsa
 • Skjelstadmark barnehage, Stjørdal kommune. Utarbeiding av komplett skisseprosjekt, forprosjekt og utarbeiding av konkurransegrunnlag for VVA
 • Storhall og Basishall, Frøya kommune. Prosjektering Vannforsyning- og avløpsanlegg.
 • Berg Skole, Trondheim kommune. Utarbeidelse av tilbudsmateriale VVA for totalentreprise for tilbygg og ombygging ved Berg skole.