Samferdsel- og kommunalteknikk

Vi utfører rådgivning for samferdsel- og kommunalteknikk innenfor følgende områder:

Prosjektering

 • Ytelsesbeskrivelse
 • Tegninger

Byggeledelse

 • Byggeledelse
 • Byggherreombud
 • Kontroll av kvalitet, økonomi og utførelse

FDV-dokumentasjon

 • Kan bistå entreprenører i utarbeidelse av FDV-dokumentasjon,  f.eks. med bruk av innsamlingsverktøyet TIAN-DV og tverrfaglig merkesystem.
 • Kontroll av FDV dokumentasjon på vegne av byggherre.

Referanseprosjekter:

 • Prosjektering RIVA med fordrøyningsanlegg for nye leiligheter i Turistvegen 50B.
 • Ydstines Næringsareal. Reguleringsplan og beregning masseuttak for nytt næringsareal.
 • NTNU Valgrinda. Prosjektering utomhusanlegg i forbindelse med nytt undervisningsbygg for NTNU.
 • Prosjektledelse ved oppgradering av Sivert Tonstadsvei inkl.4 stasjoner i trase for metrobuss.
 • Flatåshallen, Flatåsen IL. Prosjektering av vann- og avløpsledninger med fordrøyningsbasseng for overvann.
 • Oppgradering av 5 boliggater, Trondheim kommune. Prosjektering veganlegg og VA-anlegg for fem boliggater.
 • Insula Leknes, Lofotprodukt Leknes. Prosjektering utomhus ledningsanlegg ved fabrikkutbygging.
 • Tiller Øst bruer, Trondheim kommune. Byggherreombud og byggeledelse ved bygging av 2 betongbruer.
 • Sørnessa boligfelt, Frøy Eiendom. Prosjektering veg, vann og avløp for boligfelt med 12 eneboliger.
 • Boligfelt Børsa, Dafro AS. Prosjektering veg, vann og avløp for mindre eneboligfelt i Børsa
 • Boligfelt Søtberget. Prosjektering av veg, vann og avløpsanlegg fro nytt boligområde med 75 boliger.
 • Møteplassen nærmiljøtiltak, Trondheim kommune. Prosjektering grunnarbeider for nærmiljøtiltak med paviljong, klatrestein og baner for håndball/bandy, basket og sandvollyball.
 • Skjelstadmark barnehage, Stjørdal kommune. Utarbeiding av komplett skisseprosjekt, forprosjekt og utarbeiding av konkurransegrunnlag for VVA
 • Storhall og Basishall, Frøya kommune. Prosjektering Vannforsyning- og avløpsanlegg.
 • Berg Skole, Trondheim kommune. Utarbeidelse av tilbudsmateriale VVA for totalentreprise for tilbygg og ombygging ved Berg skole.