Bygg og anlegg

Vi tilbyr byggeteknisk rådgivning for alle typer bygg og anlegg.

Byggeteknisk rådgivning

 • Lønnsomhetsvurderinger, beregninger etc.
 • Utredninger innenfor fagområdet.

Prosjektering

 • Utfører alt fra ytelsesbeskrivelse med strektegninger, til detaljprosjektering.
 • Vi beregner og dimensjonerer iht. gjeldende norske standarder og eurokoder.
 • Prosjektering av alle bygg og anlegg i tre, stål, aluminium, mur, betong og samvirkekonstruksjoner.
 • Vi prosjekterer i 3D og BIM og bruker Autodesk Revit som arbeidsverktøy for framstilling av modeller og tegninger.
  For sammenstilling av IFC-modeller til tverrfaglig kontroll og mengdeuttak bruker vi Solibri Model Checker.

FDV-dokumentasjon

 • Kan bistå entreprenør i utarbeidelse av FDV-dokumentasjon.
 • Utarbeidelse av «som-bygget»-tegninger og modell.

Tilstandsanalyse

 • Kontroll/gjennomgang av eksisterende bygg og vurdering av tiltak.
 • Tilstandsanalyser utføres iht. NS 3424.

Andre fagområder innenfor bygge- og anleggsteknikk:

Referanseprosjekter:

 • NTNU Realfagbygget, Rehabilitering av tak og fasader. Tilstandsvurdering med forprosjekt og kostnadsoverslag for rehabilitering. Detaljprosjektering og anbudsbeskrivelse for generalentreprise.
 • Sodin skole, Hemne Kommune – Detaljprosjektering ihht. NS3420 for tilbygg og ombygging, ca. 4.000 m2.
 • Skjelstadmark barnehage, Stjørdal kommune, forprosjekt med kalkyle og totalentreprise spesifikasjon.
 • VIBOS, Vikhammer Bo og Service senter 2300m2 Malvik kommune. Forprosjekt med kalkyle og totalentreprise spesifikasjon.
 • Tilstandsanalyse av alle bygningene til Statsbygg (unntatt fredede bygg) i Trøndelag og Møre og Romsdal.