Bygg og miljø

Vi tilbyr byggeteknisk rådgivning for alle typer bygg og anlegg.

Byggeteknisk rådgivning

 • Lønnsomhetsvurderinger, beregninger etc.
 • Utredninger innenfor fagområdet.

Prosjektering

 • Utfører alt fra ytelsesbeskrivelse med strektegninger, til detaljprosjektering.
 • Vi beregner og dimensjonerer iht. gjeldende norske standarder og eurokoder.
 • Prosjektering av alle bygg og anlegg i tre, stål, aluminium, mur, betong og samvirkekonstruksjoner.
 • Vi prosjekterer i 3D og BIM og bruker Autodesk Revit som arbeidsverktøy for framstilling av modeller og tegninger.
  For sammenstilling av IFC-modeller til tverrfaglig kontroll og mengdeuttak bruker vi Solibri Model Checker.

FDV-dokumentasjon

 • Kan bistå entreprenør i utarbeidelse av FDV-dokumentasjon.
 • Utarbeidelse av "som-bygget"-tegninger og modell.

Tilstandsanalyse

 • Kontroll/gjennomgang av eksisterende bygg og vurdering av tiltak.
 • Tilstandsanalyser utføres iht. NS 3424.

Andre fagområder innenfor bygge- og anleggsteknikk:

Termografi og tetthetskontroll

Ved bestilling av termografitjenester og tetthetskontroll mener vi at det er viktig at vedkommende som utfører slike tjenester er sertifisert, og at firmaet har gode referanser.

Sertifisering betyr at vedkommende har spesialutdanning og bestått eksamen i faget termografering. Kunnskapene går mye på strålingslære, bygningsfysikk osv. som gjør det mulig å ha en sikker formening om hva det varmesøkende kameraet viser.

Våre termografører utfører termografi etter kundens behov, og våre tjenester omhandler i tillegg til tetthetsprøving, søk etter elektriske feil, påvise varmekabler/vannbårne varmerør osv.  Vi kan også avsløre skjulte feil og mangler i forbindelse med problemer med fukt og trekk i bygg.  I løpet av byggeprosessen kan vi bidra med å sjekke utførelsen regelmessig, og på den måten følge opp at endelig bygg holder forskriftskravene ved overlevering. Vi har to ITC sertifiserte termografører, hvorav 1 i tillegg er sertifisert via DNV (Det Norske Veritas) som byggtermografør.

I forbindelse med TV-programmet "Krafttaket" deltok vår termograf i serien med bl.a. termografering og tetthetsmålinger.

Våre tjenester innenfor fagområdet er:

 • Termografi for avsløre feil/lekkasjer i forbindelse med bl.a. isolering i yttervegger
 • Kontroll av fuktsperre, vindtetting og isolering med varmekamera
 • Påvising av varmekabler og lekkasjer på vannbåren varme
 • Fuktkontroll
 • Tetthetskontroll av bygg med Blowerdoor
 • Kontroll av elektriske anlegg, både sterk- og svakstrøm
 • Kontroll av elektromotorer, kjøledisker, fryserom
Betongrehabilitering
Mur- og pussrehabilitering

Referanseprosjekter:

 • Ranheimsfjæra B2, byggetrinn 1-5. Ca. 55.000 m² boligblokker fordelt på 5 byggetrinn. Prosjektering byggeteknikk.
 • Gartnerens utsikt. Prosjektering byggeteknikk, ca. 250 leiligheter fordelt på flere bygg over felles p-kjeller.
 • Orkla Industrimuseum, nytt museumsbygg. Forprosjekt med kostnadsoverslag og konkurransegrunnlag for totalentreprise etter Best Value Procurement-metoden.
 • Hovedinspeksjon av 31 bruer og 2 forstøtningsmurer, Trondheim kommune.
 • Kjøpmannsgata 53-55. Prosjektering byggeteknikk og tilstandsanalyse iht NS-EN 16096:2012.
 • Ny fiskeforedlingsfabrikk i Båtsfjord, Lerøy Norway Seafood AS. Forprosjekt og tilbudsmateriale for totalentreprise.
 • Sjetnehallen, Consto Trøndelag AS. Detaljprosjektering byggeteknikk med tilpasninger mot eksisterende bygg. BIM-prosjektering.
 • Johan Falkbergetsv ei 21-23, Trondheim kommune. Utarbeidelse av forprosjekt og underlag til totalentreprise for nytt leilighetsbygg for brukere med særsilte behov.
 • NTNU Realfagbygget, Rehabilitering av tak og fasader. Tilstandsvurdering med forprosjekt og kostnadsoverslag for rehabilitering. Detaljprosjektering og anbudsbeskrivelse for generalentreprise.
 • Rensåsen Park, Bodø, Consto AS. Leilighetsbygg, detaljprosjektering for totalentreprenør. BIM-prosjektering.
 • Sodin skole, Hemne Kommune – Detaljprosjektering ihht. NS3420 for tilbygg og ombygging, ca. 4.000 m2.
 • Skjelstadmark barnehage, Stjørdal kommune, forprosjekt med kalkyle og totalentreprise spesifikasjon.
 • VIBOS, Vikhammer Bo og Service senter 2300m2 Malvik kommune. Forprosjekt med kalkyle og totalentreprise spesifikasjon.
 • Tilstandsanalyse av alle bygningene til Statsbygg (unntatt fredede bygg) i Trøndelag og Møre og Romsdal.