Kvalitets- og miljøpolitikk

Vår kvalitetspolitikk

Prosjektutvikling Midt-Norge AS sin kvalitetspolitikk er forankret i vår strategi og vår visjon,
                                                                 «Vi planlegger for fremtiden»
og har som mål at vår virksomhet skal skape verdier for våre kunder, for samfunnet og for bedriften Prosjektutvikling Midt-Norge AS.

  • Vi skal identifisere og levere i henhold til våre oppdragsgiveres krav og forventninger.
  • Vi skal ha fokus på miljø og bærekraft både internt i bedriften og i våre oppdrag.
  • Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi sikre at kunden, ledelsen og den enkelte
    medarbeider har trygghet for at vi leverer høy kvalitet i alle deler av virksomheten.
  • Våre kunder, kollegaer og samarbeidespartnere skal i møte med oss oppleve at vi etterlever våre verdier:
                            TRYGG  -   PÅLITELIG  -  KREATIV  -  ENGASJERT  -   INKLUDERENDE

 

Vår miljøpolitikk

Prosjektutvikling Midt-Norge AS skal jobbe med bærekraftige, klimavennlige og lønnsomme løsninger.
Våre ansatte skal være proaktive og bevisste mht. vår miljøpåvirkning og gjeldende miljøkrav.

Mennesket er den viktigste ressurs i arbeidslivet, og god helse er det største aktivum et menneske har.
Gjennom vårt arbeid med HMS vil vi forebygge ulykker og helseskader og skape trygghet og trivsel på arbeidsplassen.

Vi er miljøfyrtårnsertifisert.
Link til:

- Klima og miljørapport for PUMN 2022
- Klimaregnskap for PUMN 2022