Kvalitets- og miljøpolitikk

Vår kvalitetspolitikk

Prosjektutvikling Midt-Norge AS sin kvalitetspolitikk er forankret i vår strategi og vår visjon,
                                                               «Vi planlegger for fremtiden»
og har som mål at vår virksomhet skal skape verdier for våre kunder, for samfunnet og for bedriften Prosjektutvikling Midt-Norge AS.

  • Vi skal identifisere og levere i henhold til våre oppdragsgiveres krav og forventninger.
  • Vi skal ha fokus på miljø og bærekraft både internt i bedriften og i våre oppdrag.
  • Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi sikre at kunden, ledelsen og den enkelte medarbeider har trygghet for at vi leverer høy kvalitet
    i alle deler av virksomheten.
  • Våre kunder, kollegaer og samarbeidespartenere skal i møte med oss oppleve at vi etterlever våre verdier:
                                    Trygg, pålitelig, kreativ, engasjert og inkluderende

Vår miljøpolitikk

Prosjektutvikling skal jobbe med bærekraftige og lønnsomme løsninger.
Våre ansatte skal være proaktive og bevisste mht. vår miljøpåvirkning og gjeldende miljøkrav.