Kvalitets- og miljøpolitikk

Vår kvalitetspolitikk

Prosjektutvikling Midt-Norge AS sin kvalitetspolitikk er forankret i vår strategi og vår visjon,
                                                                 «Vi planlegger for fremtiden»
og har som mål at vår virksomhet skal skape verdier for våre kunder, for samfunnet og for bedriften Prosjektutvikling Midt-Norge AS.

  • Vi skal identifisere og levere i henhold til våre oppdragsgiveres krav og forventninger.
  • Vi skal ha fokus på miljø og bærekraft både internt i bedriften og i våre oppdrag.
  • Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi sikre at kunden, ledelsen og den enkelte
    medarbeider har trygghet for at vi leverer høy kvalitet i alle deler av virksomheten.
  • Våre kunder, kollegaer og samarbeidespartnere skal i møte med oss oppleve at vi etterlever våre verdier:
                            TRYGG  -   PÅLITELIG  -  KREATIV  -  ENGASJERT  -   INKLUDERENDE

 

Vår miljøpolitikk

Prosjektutvikling Midt-Norge AS skal jobbe med bærekraftige, klimavennlige og lønnsomme løsninger.
Våre ansatte skal være proaktive og bevisste mht. vår miljøpåvirkning og gjeldende miljøkrav.

Mennesket er den viktigste ressurs i arbeidslivet, og god helse er det største aktivum et menneske har.
Gjennom vårt arbeid med HMS vil vi forebygge ulykker og helseskader og skape trygghet og trivsel på arbeidsplassen.

- Miljøfyrtårn - innrapportering 2023