Kvalitets- og miljøpolitikk

Vår kvalitetspolitikk

Prosjektutvikling Midt-Norge AS sin kvalitetspolitikk er forankret i vår strategi og vår visjon,
                                                               «Vi planlegger for fremtiden»
og har som mål at vår virksomhet skal skape verdier for våre kunder, for samfunnet og for bedriften Prosjektutvikling Midt-Norge AS.

  • Vi skal identifisere og levere i henhold til våre oppdragsgiveres krav og forventninger.
  • Vi skal levere i henhold til lover, forskrifter og offentlige regelverk.
  • Vi skal ha fokus på miljø og bærekraft både internt i bedriften og i våre oppdrag, og har en miljøpolitikk og miljømål som vi jobber mot.
  • Vi skal søke kontinuerlig forbedring av vårt kvalitetssystem. Gjennom kundeundersøkelser, internrevisjoner, forbedringsforslag, avvikshåndtering, kvalitetsmål, ledelsens gjennomgåelse og oppfølging av tiltak. Med målsetningen om kontinuerlig forbedring skal vi sikre at kunden, ledelsen og den enkelte medarbeider har trygghet for at vi leverer høy kvalitet i alle deler av virksomheten.
  • Vi skal etterleve våre vedtatte verdier; kreativ, engasjert, inkluderende, pålitelig og trygg, både i møte med våre kunder og samarbeidspartnere og internt i bedriften.

Vår miljøpolitikk

Prosjektutvikling skal jobbe med bærekraftige og lønnsomme løsninger.
Våre ansatte skal være proaktive og bevisste mht. vår miljøpåvirkning og gjeldende miljøkrav.