Historie

Tverrfaglig rådgivning i fokus!

Prosjektutvikling Midt-Norge AS ble etablert som selvstendig kontor i mai 1987. Kontorets eiere og grunnleggere hadde før den tid bred og allsidig praksis fra andre kontorer i rådgiverbransjen.  I hele vår virksomhet har vi alltid vært sterkt opptatt av faglig videreutvikling og oppdatering av kompetanse. Vi har derfor engasjert oss aktivt innen RIF både sentralt og på lokalt plan. RIF-medlemskapet er et kvalitetsstempel og en garanti for at våre oppdragsgivere er sikret objektiv og uavhengig rådgivning.

Vi er medlemmer av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) innenfor fagområdene prosjektadministrasjon, bygge- og anleggsteknikk, elektroteknikk, VVS-teknikk samt taksering. Vår forretningsfilosofi er å tilby topp kvalifisert rådgivning innen våre fagområder til alle våre oppdragsgivere. Vi mener at en av våre sterkeste sider er at vi alltid legger stor vekt på å tilpasse vår bistand og ytelser til det behov de enkelte av våre oppdragsgivere har. Dette for å sikre at det blir utført nødvendig planlegging i tilstrekkelig grad og at unødvendig dobbeltarbeid unngås. Dette er en innfallsvinkel vi benytter på alle våre prosjekter, uansett størrelse. Vår virksomhet var fra starten av basert på å ivareta planlegging og oppfølging av bygningsmessige arbeider i prosjekter. Utviklingen de siste årene har imidlertid klart gått i retning av at oppdragsgivere ser fordeler i å ha avtale med ett rådgiverkontor som ivaretar planlegging og oppfølging tverrfaglig for hele prosjektet. Vi satser derfor betydelig på å utvide vår tverrfaglige kompetanse slik at vi kan stå bedre rustet for fremtiden.

Som medlemsfirma i RIF er vi forpliktet til å ha systemer for internkontroll og kvalitetssikring av våre arbeider. Dette har vi utviklet med egne medarbeidere for å sikre oss at vi har rutiner, sjekklister og opplegg som fungerer i daglig bruk på en oversiktlig måte. Systemene gir oss med dette en effektiv egenkontroll.

Vi er sentralt godkjent med ansvarsrett for en rekke fagområder for høyeste tiltaksklasse iht. plan og bygningsloven. Dette gjelder både SØK-, PRO-, KPR- og KUT-funksjonene.

Vår virksomhet har hatt en jevn utvikling flere år nå, slik at vi i dag totalt sysselsetter 34 medarbeidere fordelt på 13 sivilingeniører, 18 ingeniører, 2 tekniske tegnere og 1 sekretær. 4 av våre medarbeidere er RIF-godkjente medlemmer.

Vårt naturlige hjemmemarked er prosjekter i Midt-Norge, men med dagens teknologi ser vi ikke på geografisk beliggenhet som noen begrensning. Vi har ivaretatt prosjekter fra Kristiansand-Stavanger i sør/vest til Alta-Vadsø i nord/øst. En av våre sterke sider er å raskt kunne etablere prosjektorganisasjoner uavhengig av prosjektets beliggenhet.

På Frøya har vi siden 2000 hatt et avdelingskontor som har betjent både offentlige og private oppdragsgivere i øyregionen Hitra og Frøya. Avdelingskontoret har med bistand fra hovedkontoret vært byggeledere for InnovaMar som i 2011 ferdigstilte verdens mest innovative og kostnadseffektive anlegg for ilandføring, slakting og bearbeiding av laks. Vi etablerte i 2014 også eget avdelingskontor på Hitra.

Prosjektutvikling Midt-Norge AS valgte i 2010 å bli medlem av organisasjonen buildingSMART Norge som er en "internasjonal dugnad" for å digitalisere byggenæringen på "åpne formater". "Åpne formater" gir aktørene i byggenæringen mulighet til utveksle komplekse modeller og informasjon med hverandre uavhengig av programvare. Vi har stor tro på at dette er "framtiden" for vår bransje.