VVS-teknikk

VVS-rådgivning

Vår VVS-avdeling har kompetente medarbeidere som utfører rådgivning innenfor  tradisjonell prosjektering og byggeledelse/byggherreombudfunksjon.  Vi utfører også tilstandsanalyser, energiberegninger, energimerking og energivurdering av tekniske anlegg.

VVS-teknisk rådgivning

 • Generell rådgivning innen VVS-teknikk
 • Mulighetsstudier, skisse- og forprosjekt alle med kalkyler iht NS3450
 • Energi- og lønnsomhetsberegninger
 • Utfører alt fra ytelsesbeskrivelse med strektegninger, til detaljprosjektering.
 • Prosjektering av VVS-tekniske anlegg som sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, kuldeanlegg og luftbehandlingsanlegg.
 • Prosjektering av automatikkanlegg (bygningsautomatikk).
 • Vi prosjekterer i 3D og BIM og bruker Autodesk Revit som arbeidsverktøy for framstilling av modeller og tegninger med mengder. For sammenstilling av IFC-modeller til tverrfaglig kontroll bruker vi Solibri Model Checker.

Teknisk byggeledelse

 • Teknisk byggeledelse eller teknisk byggherreombud.
 • Kontroll av kvalitet og utførelse på byggeplass
 • Kontraktsoppfølging av alle typer kontrakter inklusive NS8405/06/07
 • Ferdigbefaringer

Tilstandsanalyse

 • Gjennomgang og vurdering av VVS-tekniske anlegg med hensyn på funksjonalitet, energibruk, sikkerhet og økonomi.
 • Tilstandsanalyser utføres ihht NS 3424.

Inneklima-vurderinger

 • Gjennomgang av bygg med inneklimaproblemer og vurdering av tiltak.
 • Kjølebehovsberegning vha. Simien.
 • Lydberegninger

FDV-dokumentasjon

 • Bistå byggherre for kontroll av overlevert FDV
 • Bistå entreprenører ved behov for utarbeidelse av FDV
 • Utarbeidelse av “som-bygget”-tegninger

Referanseprosjekter

 • Øvre Nyhavna. Detaljprosjektering av sanitær-, varme- og sprinkleranlegg for 192 leiligheter og parkeringsanlegg.
 • Mosvik Omsorgsboliger. Detaljprosjektering av sanitær-, varme- og sprinkleranlegg og ventilasjonsanlegg. Varmepumpe for brønnpark.
 • NTNU Strømningsteknisk lab. Prosjektering VVS-anlegg.
 • Sistranda Nærvarmeanlegg. Vurdering av alternative energikilder for nærvarmeanlegget på Frøya (luft-vann-varmepumper og væske-vann varmepumper med sjøvanns-kollektoranlegg.
 • Sprinklerkontroll av alle NTNU sine bygg med sprinkleranlegg, NTNU
 • Ny fiskeforedlingsfabrikk Båtsfjord, Lerøy Norway Seafood AS. Forprosjekt og tilbudsmateriale for totalentreprise for VVS, automatikk og støttesystemer. I tillegg utarbeidelse av underlag for ENOVA-støtte.
 • Strinda Hageby BT4, Betongmast AS/Trønderblikk klima AS. Prosjektering av ventilasjon for boligprosjekt, 97 leiligheter. BIM-prosjektering.
 • K1 Ranheimsfjæra, Skanska AS/Bryn Byggklima AS/Ole Sivertsen AS. Prosjektering av sanitær, varme, sprinkler og ventilasjon for boligprosjekt og næring. BIM-prosjektering.
 • Insula Leknes, Lofotprodukt Leknes. Detaljprosjektering VVS og automatikk. Beskrivelse iht NS3420 og BIM-prosjektering.
 • Skjelstadmark Barnehage, Stjørdal kommune. Prosjektering VVS og automatikk.
 • NTNU Hovedbygget – mulighetsstudie og detaljprosjektering ihht. NS3420 for ny ventilasjonsløsning og komplettering varme samt detaljprosjektering av sprinkleranlegg i hele bygget. (ca. 17.000 m2).
 • Trondheim Fengsel, Statsbygg – optimalisering av varmeanlegget. Detaljprosjektering ihht NS3420.
 • Persaunet Helse og velferdssenter, Trondheim Kommune – Byggherreombud VVS.
 • Sodin skole, Hemne Kommune – Detaljprosjektering ihht. NS3420 for tilbygg og ombygging, ca. 4.000 m2.
 • VIBOS, Vikhammer Bo og Service senter 2300m2 Malvik kommune. Forprosjekt med kalkyle og totalentreprise spesifikasjon.
 • Mausund svømmehall, Frøya kommune – Tilstandsanalyse, forprosjekt og detaljprosjektering ihht. NS3420i forbindelse med rehabilitering av svømmehallen.
 • Innovamar – Byggeledelse VVS i forbindelse med byggingen av ny foredlingsfabrikk og administrasjonsbygg for Salmar.
 • Tilstandsanalyse og energimerking av alle bygningene til Statsbygg (unntatt fredede bygg) i Trøndelag og Møre og Romsdal.