Elektro

Prosjektering

Vi utfører alt innen elektroteknisk prosjektering:

 • Tavler
 • Lysdesign
 • Tele og data
 • FG godkjent rådgiver på brannalarm
 • Nød- og ledesystemer
 • Infrastruktur (veglys m.m.)
 • Heis
 • BIM-Modellering i Revit MEP
 • Beskrivelser ihht NS3420
 • Utarbeidelser av funksjonsbeskrivelser for totalentrepriser

Teknisk byggeledelse

 • Teknisk byggeledelse eller teknisk byggherreombud.
 • Kontroll av kvalitet og utførelse på byggeplass
 • Kontraktsoppfølging av alle typer kontrakter inklusive NS8405/06/07
 • Ferdigbefaringer

FDV-dokumentasjon

 • Bistå byggherre for kontroll av overlevert FDV
 • Bistå entreprenører ved behov for utarbeidelse av FDV
 • Utarbeidelse av «som-bygget»-tegninger

Internkontroll

 • Utarbeidelse og gjennomføring av IK-system for bygg.

Tilstandsanalyser

 • Gjennomgang og vurdering av elektroinstallasjonene med hensyn på  funksjonalitet, sikkerhet og økonomi
 • Tilstandsanalyser utføres ihht NS 3424
 • Kompletterende analyser av elanlegg ved hjelp av termografi

Beregninger

 • Vi benytter anerkjente lysberegningsprogrammer som DIALUX og RELUX
 • Vi benytter Feb-dok til beregning og dokumentasjon av anlegg

Referanseprosjekter

 • Lerøy Midt sitt nye industrianlegg på Jøsnøya Hitra, om lag 10.000m2, forprosjekt med kalkyle og detaljprosjektering ihht NS 3420
 • Kjemiblokk 3, rehabilitering av 7600m2 laboratoriebygg for NTNU på Gløshaugen Trondheim, forprosjekt med kalkyle detaljprosjektering ihht NS3420.
 • NINA Bygget, Norsk Institutt for Naturforsknings nybygg på Gløshaugen i Trondheim, 7400m2, forprosjekt med kalkyle og detaljprosjektering ihht NS3420
 • VIBOS, Vikhammer Bo og Service senter 2300m2 Malvik kommune. Forprosjekt med kalkyle og totalentreprise spesifikasjon.
 • Skjelstadmark barnehage, Stjørdal kommune, forprosjekt med kalkyle og totalentreprise spesifikasjon.