Elektro

Vi utfører alt innen elektroteknisk prosjektering:

 • Tavler
 • Lysdesign
 • Tele og data
 • FG godkjent rådgiver på brannalarm
 • Nød- og ledesystemer
 • Infrastruktur (veglys m.m.)
 • Heis
 • BIM-Modellering i Revit MEP
 • Beskrivelser ihht NS3420
 • Utarbeidelser av funksjonsbeskrivelser for totalentrepriser

Teknisk byggeledelse

 • Teknisk byggeledelse eller teknisk byggherreombud.
 • Kontroll av kvalitet og utførelse på byggeplass
 • Kontraktsoppfølging av alle typer kontrakter inklusive NS8405/06/07
 • Ferdigbefaringer

FDV-dokumentasjon

 • Bistå byggherre for kontroll av overlevert FDV
 • Bistå entreprenører ved behov for utarbeidelse av FDV
 • Utarbeidelse av “som-bygget”-tegninger

Internkontroll

 • Utarbeidelse og gjennomføring av IK-system for bygg.

Tilstandsanalyser

 • Gjennomgang og vurdering av elektroinstallasjonene med hensyn på  funksjonalitet, sikkerhet og økonomi
 • Tilstandsanalyser utføres ihht NS 3424
 • Kompletterende analyser av elanlegg ved hjelp av termografi

Beregninger

 • Vi benytter anerkjente lysberegningsprogrammer som DIALUX og RELUX
 • Vi benytter Feb-dok til beregning og dokumentasjon av anlegg

Referanseprosjekter

 • NTNU Varmeteknisk lab. Planlegging og utførelse av fullskalatest etter diverse ombygginger.
 • Gamle Ranheim skole. Ombygging fra barnehage til skole. Utarbeidelse av anbudsgrunnlag og lysberegninger.
 • Trønder Energi Berkåk. Utarbeidelse av tilbudsmateriale for totalentreprise for ombygging av driftskontor og kantine, nytt kontrollrom samt utskifting av hovedtavle og etablering av nytt reservekraftaggregat.
 • Orkla Industrimuseum. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise etter Best Value Procurement-metoden.
 • Ny fiskeforedlingsfabrikk Båtsfjord, Lerøy Norway Seafood. Vårt oppdrag har vært å utarbeide forprosjekt med kalkyler. Vi har gjennomført brukeravklaringer, etablert struktur for føringsveier og stigeledninger, plassering av tranformatorer, hovedtavle, fordelingsstruktur elkraft. Effektberegninger.
 • Insula Leknes, Lofotprodukter Leknes. Vårt oppdrag har vært å utarbeide forprosjekt med kalkyler samt detaljprosjektering av alle anlegg for elektro. Beskrivelse ihht NS3420 og BIM prosjektering.
 • Hovedbygget, NTNU. Planlegge ny struktur for fordelingsanleggene i Hovedbygning. Omlegging til 400V. Nye struktur for datakabling, nye fordelingsrom elkraft og IT. Nye føringsveger. Planlegging av belysning utomhus. UU utforming av belysningskonsept.
 • Lerøy Midt sitt nye industrianlegg på Jøsnøya Hitra, om lag 10.000m2, forprosjekt med kalkyle og detaljprosjektering ihht NS 3420.
 • Kjemiblokk 3, rehabilitering av 7600m2 laboratoriebygg for NTNU på Gløshaugen Trondheim, forprosjekt med kalkyle detaljprosjektering ihht NS3420.
 • Berg skole, Trondheim kommune. Utarbeidelse av tilbudsmateriale for totalentreprise.
 • Sodin skole, Hemne kommune. Utarbeidelse av tilbudsmateriale for delte entrepriser for tilbygg og ombygging ved Sodin skole ihht NS3420.
 • NINA Bygget, Norsk Institutt for Naturforsknings nybygg på Gløshaugen i Trondheim, 7400m2, forprosjekt med kalkyle og detaljprosjektering ihht NS3420.
 • VIBOS, Vikhammer Bo og Service senter 2300m2 Malvik kommune. Forprosjekt med kalkyle og totalentreprise spesifikasjon.
 • Skjelstadmark barnehage, Stjørdal kommune, forprosjekt med kalkyle og totalentreprise spesifikasjon.