ANSATT NR. 100 – Solfrid Rabbås Holsdal

Hils på vår nyansatt nr. 100 - Sivilingeniør Solfrid Rabbås Holsdal.
Hun er vår nye medarbeider på avdeling Elektro, og vil jobbe med prosjektering av elektroanlegg og infrastruktur.
Solfrid har master fra NTNU - Energi og Miljø, institutt for elkraftteknikk.
Hun har tidligere jobbet hos Norconsult AS, ETC AS og Rambøll Norge AS.
Vi ønsker henne velkommen til oss!