Så er vi i gang med et nytt BVP-prosjekt som nærmer seg byggestart i sommer!

Som Norges første A sertifiserte BVP-rådgivere er Prosjektutvikling Midt-Norge med som rådgiver for byggherren Orkla Industrimuseum.
Utvelgelsen av entreprenør har vært gjort etter BVP-metoden (Best Value Procurement), eller også kalt Prestasjonsinnkjøp.
Dette er en innkjøps- og prosjektstyringsmetode som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon.
Gjennom hele gjennomføring av konkurransen og i utførelsesfasen etterspørres konkret og faktabasert dokumentasjon som bekrefter at leverandørens påstander er pålitelige slik at alle oppdragsgivers målsettinger oppnås.