PA

Trondheim Pirbad

Byggherre: Stiftelsen Trondheim Pirbad
Prosjektkostnad: 260 mill. kr
Areal: ca. 14.000 m2
Tidsrom: 1999-2004

Vi har utført byggeledelse og teknisk byggeledelse for nytt badeanlegg og treningssenter på Brattøra.

Badeanlegg med idretts-, ungdoms-. bølge-, velvære-, helse- og barnebasseng.

Skaun kommune

Byggherre: Skaun kommune
Prosjektkostnad: 115 mill. kr
Areal: 7.850 m2
Tidsrom: 2004-2006

Skaun ungdomsskole: Assisterende prosjektledelse.
Sykehjem: Assisterende prosjektledelse og byggeledelse.

Søreide sykehjem

Byggherre:  Bergen kommune
Prosjektkostnad: 225 mill. kr
Areal: 6.900 m2
Tidsrom: 2002-2003

For Bergen kommune har vi utført prosjekteringsledelse for nytt sykehjem og omsorgssenter.
Planene for prosjektet omfatter 90 sykehjemsplasser.
Gjennomført som to-delt hovedentreprise med 1 bygningsmessig entreprise og 1 teknisk entreprise.

 

Statoil Stjørdal (byggetrinn II blokk 5)

Byggherre:  Statoil
Prosjektkostnad: 70 mill. kr
Areal: 3.650 m2
Tidsrom: 2002-2003

Vi har vært ass. prosjektleder, prosjekteringsleder, brannteknisk rådgiver og byggeleder for kontorbygg. Gjennomført som byggherrestyre delentreprise (25 stk).

Tiller DPS

Byggherre:  St. Olav Eiendom
Prosjektkostnad: 100 mill. kr
Areal: 5.500 m2
Tidsrom: 2003-2004

For St. Olav Eiendom har vi utført prosjektledelse for Tiller DPS

Torgkvartalet, Stjørdal

Byggherre: Vennatrø
Prosjektkostnad: 250 mill. kr
Areal: 30.000 m2
Tidsom: 1997-2007

Prosjekt- og byggeledelse ved utbygging og ombygging.

Trondheim Lufthavn Værnes

Byggherre: Avinor AS
Prosjektkostnad: 200 mill. kr
Tidsrom: 2000-2014

For Avinor har vi rammeavtale for PA og BL. Vi har i perioden 2000-2014 bl.a. arbeidet med utvidelser og ombygginger av   A- og B-terminalen, EU-Securityprosjektet, PBR-bygg, undervisningbygg, BØF, energiløsninger, div. utrykningsveier, Apron Vest, TU2013 – AP1/AP2/AP3 m.m.

Vålåsjø krysningsspor

Byggherre: Jernbaneverket
Prosjektkostnad: 80 mill. kr
Areal:  m
2
Tidsrom: 2010-2012

Vi utfører byggeledelse på vegne av Jernbaneverket Utbygging i forbindelse med etablering av nytt krysningsspor på Vålåsjø. Omfatter både over- og underbygning samt elektrofag inkl kontaktledningsanlegg.

FrG Rena leir

Byggherre: FrG
Prosjektkostnad: 1.500 mill.kr.
Areal: 76.000 m²
Tidsrom: 1995-1998

Prosjekt- og byggeledelse for Hærens Jegerskole, teknisk verksted, flyplass, øvingsområde og sivile boliger.  Byggherrestyrte delentrepriser, hovedentrepriser og totalentreprise.