PA

Trondheim Lufthavn Værnes

Byggherre: Avinor AS
Prosjektkostnad: 200 mill. kr
Tidsrom: 2000-2014

For Avinor har vi rammeavtale for PA og BL. Vi har i perioden 2000-2014 bl.a. arbeidet med utvidelser og ombygginger av   A- og B-terminalen, EU-Securityprosjektet, PBR-bygg, undervisningbygg, BØF, energiløsninger, div. utrykningsveier, Apron Vest, TU2013 – AP1/AP2/AP3 m.m.

Vålåsjø krysningsspor

Byggherre: Jernbaneverket
Prosjektkostnad: 80 mill. kr
Areal:  m
2
Tidsrom: 2010-2012

Vi utfører byggeledelse på vegne av Jernbaneverket Utbygging i forbindelse med etablering av nytt krysningsspor på Vålåsjø. Omfatter både over- og underbygning samt elektrofag inkl kontaktledningsanlegg.

FrG Rena leir

Byggherre: FrG
Prosjektkostnad: 1.500 mill.kr.
Areal: 76.000 m²
Tidsrom: 1995-1998

Prosjekt- og byggeledelse for Hærens Jegerskole, teknisk verksted, flyplass, øvingsområde og sivile boliger.  Byggherrestyrte delentrepriser, hovedentrepriser og totalentreprise.