PA

InnovaMar

Byggherre: Nordskag Næringspark AS
Prosjektkostnad: 450 mill. kr
Areal:  15.000 m
2
Tidsrom: 2008-2011

Vi har utført byggeledelse og teknisk byggeledelse for VVS og elektro for SalMars nye lakseslakteri på Frøya.  SalMar har som målsetting at dette anlegget skal bli verdens mest innovative og kostnadseffektive anlegg for ilandføring, slakting og bearbeiding av laks.

Jernbaneverket ulike prosjekter

Byggherre: Jernbaneverket
Tidsrom: 1998-2009

Dovrebanen/Rørosbanen/Nordlandsbanen: Prosjekt- og byggeledelse ved krengetogtilpasning, PLO-sanering, støyskjerming, kabelanlegg, utomhusarbeider stasjoner, jernbaneunderganger, rassikring, krysningsspor.
Prosjektering vedr. underbygningstiltak, reservebrulager, jernbaneunderganger.

 

Kattem Helse- og Velferdssenter

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 180 mill. kr
Areal: 6.500 m
2
Tidsrom: 2008-2011

Assisterende prosjektleder og byggherreombud for nytt helsesenter.

Killingdalprosjektet

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 40 mill. kr
Tidsrom: 2010-2012

Vi har utført byggeledelse for riving, rydding og istandsetting av Killingdalprosjektet i Ila. Området har vært utskipningshavn for malm fra Killingdal gruver og var sterk forurenset.  Etter istandsetting er området blitt friområde med stier og oppholdsplasser.

Leangen Ishall

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 50 mill. kr
Areal: 3.400 m
2
Tidsrom: 2008-2010

Vi har vært prosjekt-/byggeleder og byggherreombud for ny ishockeyhall.

Amcar

Byggherre:  Amcar Service AS/US Autoparts AS
Prosjektkostnad: 10 mill. kr
Areal: 700 m2
Tidsrom: 2004-2005

For Amcar utførte vi prosjektledelse, prosjekteringsledelse, rådgivende ing. byggeteknikk, VVS-, EL- og brannteknikk for nytt tilbygg på Østre Rosten.

Austråttborgen

Byggherre: Statsbygg Midt Norge
Prosjektkostnad: 7 mill. kr
Areal: 1.800 m2
Tidsrom: 1999-2000

Prosjektledelse og rådgivende ing. rehabilitering av middelalderborg.
Rehabilitering yttervegger, murverk og kalkhvittingsarbeider.

Løkken Barnehage

Byggherre: Meldal kommune
Prosjektkostnad: 20 mill. kr
Areal:  700 m
2
Tidsrom: 2010-2011

Vi utfører prosjektledelse og er rådgivende ing. i byggeteknikk, VVS-, elektro- og brannteknikk for ny barnehage på Løkken.

 

Meldal skole

Byggherre: Meldal kommune
Prosjektkostnad: 145 mill. kr
Areal:  5.500 m
2
Tidsrom: 2010-2012

Vi har utført byggeledelse for ny felles grunnskole i Meldal.

Meråker Sykehjem/dagsenter

Byggherre: Meråker kommune
Prosjektkostnad: 30 mill. kr
Areal: 1.300 m
2
Tidsrom: 2009-2010

Vi har vært rådgivende ingeniør i byggeteknikk og utført byggeledelse for tilbygg til sykehjem.