PA

Realfagutbyggingen NTNU

Byggherre: Statsbygg
Prosjektkostnad: 65 mill. kr
Areal: 4.200 m2
Tidsrom: 2005-2007

For Statsbygg har vi utført byggeledelse og teknisk byggeledelse for påbygg av ny 3. etasje for Bygningstekniske laboratorier i Trondheim.

RIT 2000 / Helsebygg Midt-Norge

Byggherre: Helsebygg Midt-Norge
Tidsrom: 2006-2009

I perioden 2006 – 2009 bistod vi med byggeledelse på Akutten og hjerte-lungesenteret.

I 1999 og 2000 gjennomførte vi byggeledelse for ny barnehage og nytt parkeringshus (244 p-plasser).

Rockheim

Byggherre: Entra Eiendom AS
Prosjektkostnad: 70 mill. kr
Areal:  3.400 m
2
Tidsrom: 2007-2010

Vi har utført byggeledelse på Rockheim, det nye nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock.  Bygget inneholder scene, verksteder, formidlingslokaler og kontorer.

Røros rehabiliteringssenter

Byggherre:  LHL
Prosjektkostnad: 190 mill. kr
Areal: 8.300 m2
Tidsrom: 2001-2002

Vi har vært byggeherreombud for nytt rehabiliteringssenter på Røros. Gjennomført som to-delt totalentreprise (samhandlingsmodell) med 1 byggentreprise og 1 teknisk entreprise

Trondheim Pirbad

Byggherre: Stiftelsen Trondheim Pirbad
Prosjektkostnad: 260 mill. kr
Areal: ca. 14.000 m2
Tidsrom: 1999-2004

Vi har utført byggeledelse og teknisk byggeledelse for nytt badeanlegg og treningssenter på Brattøra.

Badeanlegg med idretts-, ungdoms-. bølge-, velvære-, helse- og barnebasseng.

Skaun kommune

Byggherre: Skaun kommune
Prosjektkostnad: 115 mill. kr
Areal: 7.850 m2
Tidsrom: 2004-2006

Skaun ungdomsskole: Assisterende prosjektledelse.
Sykehjem: Assisterende prosjektledelse og byggeledelse.

Søreide sykehjem

Byggherre:  Bergen kommune
Prosjektkostnad: 225 mill. kr
Areal: 6.900 m2
Tidsrom: 2002-2003

For Bergen kommune har vi utført prosjekteringsledelse for nytt sykehjem og omsorgssenter.
Planene for prosjektet omfatter 90 sykehjemsplasser.
Gjennomført som to-delt hovedentreprise med 1 bygningsmessig entreprise og 1 teknisk entreprise.

 

Statoil Stjørdal (byggetrinn II blokk 5)

Byggherre:  Statoil
Prosjektkostnad: 70 mill. kr
Areal: 3.650 m2
Tidsrom: 2002-2003

Vi har vært ass. prosjektleder, prosjekteringsleder, brannteknisk rådgiver og byggeleder for kontorbygg. Gjennomført som byggherrestyre delentreprise (25 stk).

Tiller DPS

Byggherre:  St. Olav Eiendom
Prosjektkostnad: 100 mill. kr
Areal: 5.500 m2
Tidsrom: 2003-2004

For St. Olav Eiendom har vi utført prosjektledelse for Tiller DPS

Torgkvartalet, Stjørdal

Byggherre: Vennatrø
Prosjektkostnad: 250 mill. kr
Areal: 30.000 m2
Tidsom: 1997-2007

Prosjekt- og byggeledelse ved utbygging og ombygging.