Prosjekter

Domstoladministrasjonen

Byggherre: Domstoladministrasjonen
Prosjektkostnad: mill. kr
Areal:  m
2
Tidrom: 2008-2016

Vi har rammeavtale med Domstoladministrasjonen for prosjektadministrative tjenester.  Her har vi vært brukerombud ved anskaffelse av lokaler, inventar og utstyr ved nybygg og ombygginger av bl.a. Gulating Lagmannsrett, Bergen Tinghus, Rana Tingrett, Aust-Telemark Tingrett, Aust-Agder Tingrett, Hardanger Tingrett, Horten Tingrett, Lofoten Tingrett, Tynset Tinghus, Skien Tinghus, Sunnmøre Tingrett

InnovaMar

Byggherre: Nordskag Næringspark AS
Prosjektkostnad: 450 mill. kr
Areal:  15.000 m
2
Tidrom: 2008-2011

Vi har utført byggeledelse og teknisk byggeledelse for VVS og elektro for SalMars nye lakseslakteri på Frøya.  SalMar har som målsetting at dette anlegget skal bli verdens mest innovative og kostnadseffektive anlegg for ilandføring, slakting og bearbeiding av laks.

Jernbaneverket ulike prosjekter

Byggherre: Jernbaneverket
Prosjektkostnad: mill. kr
Areal:  m
2
Tidrom: 1998-2009

Dovrebanen/Rørosbanen/Nordlandsbanen: Prosjekt- og byggeledelse ved krengetogtilpasning, PLO-sanering, støyskjerming, kabelanlegg, utomhusarbeider stasjoner, jernbaneunderganger, rassikring, krysningsspor.
Projektering vedr. underbygningstiltak, reservebrulager, jernbaneunderganger.

 

Kattem Helse- og Velferdssenter

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 150 mill. kr
Areal: 6.000 m
2
Tidrom: 2008-2010

Vi har vært byggherreombud.

Killingdalprosjektet

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 40 mill. kr
Areal:  m
2
Tidrom: 2010-2012

Vi har utført byggeledelse for riving, rydding og istandsetting av Killingdalprosjektet i Ila. Området har vært utskipningshavn for malm fra Killingdal gruver og var sterk forurenset.  Etter istandsetting er området blitt friområde med stier og oppholdsplasser.

Leangen Ishall

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 50 mill. kr
Areal: 3.400 m
2
Tidrom: 2008-2010

Vi har vært prosjekt-/byggeleder og byggherreombud for ny ishockeyhall.

Amcar

Byggherre:  Amcar Service AS/US Autoparts AS
Prosjektkostnad: 10 mill. kr
Areal: 700 m2
Tidrom: 2004-2005

For Amcar utførte vi prosjektledelse, prosjekteringsledelse, rådgivende ing. byggeteknikk, VVS-, EL- og brannteknikk for nytt tilbygg på Østre Rosten.

Austråttborgen

Byggherre: Statsbygg Midt Norge
Prosjektkostnad: 7 mill. kr
Areal: 1.800 m2
Tidrom: 1999-2000

Prosjektledelse og rådg. ing. rehabilitering.  Middelalderborg.  Rehabilitering yttervegger, murverk og kalkhvittingsarbeider.

Leistad barnehage

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 30 mill. kr
Areal:  800 m
2
Tidrom: 2010-2011

Vi er rådgivende ingeniør i byggeteknikk, elektro-, VVS- og brannteknikk for ny lavenergi barnehage i Brundalen.

Løkken Barnehage

Byggherre: Meldal kommune
Prosjektkostnad: 20 mill. kr
Areal:  700 m
2
Tidrom: 2010-2011

Vi utfører prosjektledelse og er rådgivende ing. i byggeteknikk, VVS-, elektro- og brannteknikk for ny barnehage på Løkken.