Prosjekter

Jernbaneverket ulike prosjekter

Byggherre: Jernbaneverket
Prosjektkostnad: mill. kr
Areal:  m
2
Tidrom: 1998-2009

Dovrebanen/Rørosbanen/Nordlandsbanen: Prosjekt- og byggeledelse ved krengetogtilpasning, PLO-sanering, støyskjerming, kabelanlegg, utomhusarbeider stasjoner, jernbaneunderganger, rassikring, krysningsspor.
Projektering vedr. underbygningstiltak, reservebrulager, jernbaneunderganger.

 

Kattem Helse- og Velferdssenter

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 150 mill. kr
Areal: 6.000 m
2
Tidrom: 2008-2010

Vi har vært byggherreombud.

Killingdalprosjektet

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 40 mill. kr
Areal:  m
2
Tidrom: 2010-2012

Vi har utført byggeledelse for riving, rydding og istandsetting av Killingdalprosjektet i Ila. Området har vært utskipningshavn for malm fra Killingdal gruver og var sterk forurenset.  Etter istandsetting er området blitt friområde med stier og oppholdsplasser.

Leangen Ishall

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 50 mill. kr
Areal: 3.400 m
2
Tidrom: 2008-2010

Vi har vært prosjekt-/byggeleder og byggherreombud for ny ishockeyhall.

Amcar

Byggherre:  Amcar Service AS/US Autoparts AS
Prosjektkostnad: 10 mill. kr
Areal: 700 m2
Tidrom: 2004-2005

For Amcar utførte vi prosjektledelse, prosjekteringsledelse, rådgivende ing. byggeteknikk, VVS-, EL- og brannteknikk for nytt tilbygg på Østre Rosten.

Austråttborgen

Byggherre: Statsbygg Midt Norge
Prosjektkostnad: 7 mill. kr
Areal: 1.800 m2
Tidrom: 1999-2000

Prosjektledelse og rådg. ing. rehabilitering.  Middelalderborg.  Rehabilitering yttervegger, murverk og kalkhvittingsarbeider.

Leistad barnehage

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 30 mill. kr
Areal:  800 m
2
Tidrom: 2010-2011

Vi er rådgivende ingeniør i byggeteknikk, elektro-, VVS- og brannteknikk for ny lavenergi barnehage i Brundalen.

Løkken Barnehage

Byggherre: Meldal kommune
Prosjektkostnad: 20 mill. kr
Areal:  700 m
2
Tidrom: 2010-2011

Vi utfører prosjektledelse og er rådgivende ing. i byggeteknikk, VVS-, elektro- og brannteknikk for ny barnehage på Løkken.

 

Marienlyst bad, Drammen

Byggherre:  Drammen kommune
Prosjektkostnad: 220 mill. kr
Areal: 7.120 m2
Tidrom: 2004

For Drammen kommune har vi utført bygningsmessig og brannteknisk prosjektering for nytt innendørs bad. Prosjektet er ført fram til detaljprosjekt

Meldal skole

Byggherre: Meldal kommune
Prosjektkostnad: 145 mill. kr
Areal:  5.500 m
2
Tidrom: 2010-2012

Vi har utført byggeledelse for ny felles grunnskole i Meldal.