Prosjekter

Byåsen videregående skole

Byggherre:  Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Prosjektkostnad: 620 mill. kr
Areal: 31.500 m2
Tidrom: 2002-2004

Vi har vært assisterende prosjektleder og byggherreombud for ny videregående skole for 1.100 elever på Byåsen.

Husby Amfi

Byggherre: Husby Borettslag AL
Prosjektkostnad: 87 mill. kr
Areal: 9.500 m2
Tidrom: 2002-2005

Vi har vi utført prosjekt- og byggeledelse. Husby Amfi er et pilotprosjekt for lavenergihus i Norge hvor Sintef er involvert

Byneset Golfhus

Byggherre:  Byneset Golfhus AS
Prosjektkostnad: 6 mill. kr
Areal: 590 m2
Tidrom: 2005

Vi har utført prosjekt-/byggeledelse, prosjekteringsledelse samt rådgivende ing. byggeteknikk for nytt service- og klubbhus.

Dora

Byggherre: Dora AS
Prosjektkostnad: 100 mill. kr
Areal:  7.000 m2
Tidrom: 2004-2007

For Dora AS har vi vært byggherreombud inklusive teknisk kontroll for nytt tilbygg og ombygninger

Domstoladministrasjonen

Byggherre: Domstoladministrasjonen
Prosjektkostnad: mill. kr
Areal:  m
2
Tidrom: 2008-2016

Vi har rammeavtale med Domstoladministrasjonen for prosjektadministrative tjenester.  Her har vi vært brukerombud ved anskaffelse av lokaler, inventar og utstyr ved nybygg og ombygginger av bl.a. Gulating Lagmannsrett, Bergen Tinghus, Rana Tingrett, Aust-Telemark Tingrett, Aust-Agder Tingrett, Hardanger Tingrett, Horten Tingrett, Lofoten Tingrett, Tynset Tinghus, Skien Tinghus, Sunnmøre Tingrett

InnovaMar

Byggherre: Nordskag Næringspark AS
Prosjektkostnad: 450 mill. kr
Areal:  15.000 m
2
Tidrom: 2008-2011

Vi har utført byggeledelse og teknisk byggeledelse for VVS og elektro for SalMars nye lakseslakteri på Frøya.  SalMar har som målsetting at dette anlegget skal bli verdens mest innovative og kostnadseffektive anlegg for ilandføring, slakting og bearbeiding av laks.

Jernbaneverket ulike prosjekter

Byggherre: Jernbaneverket
Prosjektkostnad: mill. kr
Areal:  m
2
Tidrom: 1998-2009

Dovrebanen/Rørosbanen/Nordlandsbanen: Prosjekt- og byggeledelse ved krengetogtilpasning, PLO-sanering, støyskjerming, kabelanlegg, utomhusarbeider stasjoner, jernbaneunderganger, rassikring, krysningsspor.
Projektering vedr. underbygningstiltak, reservebrulager, jernbaneunderganger.

 

Kattem Helse- og Velferdssenter

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 150 mill. kr
Areal: 6.000 m
2
Tidrom: 2008-2010

Vi har vært byggherreombud.

Killingdalprosjektet

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 40 mill. kr
Areal:  m
2
Tidrom: 2010-2012

Vi har utført byggeledelse for riving, rydding og istandsetting av Killingdalprosjektet i Ila. Området har vært utskipningshavn for malm fra Killingdal gruver og var sterk forurenset.  Etter istandsetting er området blitt friområde med stier og oppholdsplasser.

Leangen Ishall

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 50 mill. kr
Areal: 3.400 m
2
Tidrom: 2008-2010

Vi har vært prosjekt-/byggeleder og byggherreombud for ny ishockeyhall.