Prosjekter

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

Byggherre: Norsk Institutt for Naturforskning
Prosjektkostnad: 200 mill. kr
Areal:  7.400 m
2
Tidsrom: 2009-2014

Vi er rådgivende ingeniør i elektroteknikk i forbindelse med Norsk Institutt for Naturforsknings nye kontorlokaler på Gløshaugen i Trondheim. Prosjektering elektrotekniske installasjoner og heis.

NTNU – tilstandskontroller

Byggherre: NTNU
Areal:  90.000 m
2
Tidsrom: 2010-2012

Vi har utført tilstandskontroller for flere av NTNUs bygg.
Dette gjelder bl.a. Dragvoll, Bygningsteknisk Lab., Gunnerushuset, Gunnerusbiblioteket, Suhmhuset, Schøninghuset, Strømningsteknisk- og Varmeteknisk Lab.  Tilstandskontrollene omfatter både bygningsteknisk, VVS- og elektroteknisk gjennomgang av byggene og danner grunnlag for NTNUs fremtidige vedlikeholdsplanlegging.
I tillegg har vi utført energimerking av byggene samt energivurdering av luftbehandlingsanleggene.

Øya Helsehus

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 682 mill. kr
Areal:  28.000 m² inkl. parkeringskjeller

Tidsrom: 2006-2010

Assisterende prosjektleder og byggherreombud for nytt sykehjem og undervisningsbygg for NTNU.

RAS Belsvik, byggetrinn 1

Byggherre: Lerøy Midnor AS
Prosjektkostnad: mill. kr
Areal:  10.500 m
2
Tidsrom: 2010-2013

Vi har byggeledelse for nytt smoltanlegg i Hemne.  Lerøy Midnor etablerer her et av verdens største og mest moderne smoltanlegg.

Realfagutbyggingen NTNU

Byggherre: Statsbygg
Prosjektkostnad: 65 mill. kr
Areal: 4.200 m2
Tidsrom: 2005-2007

For Statsbygg har vi utført byggeledelse og teknisk byggeledelse for påbygg av ny 3. etasje for Bygningstekniske laboratorier i Trondheim.

RIT 2000 / Helsebygg Midt-Norge

Byggherre: Helsebygg Midt-Norge
Tidsrom: 2006-2009

I perioden 2006 – 2009 bistod vi med byggeledelse på Akutten og hjerte-lungesenteret.

I 1999 og 2000 gjennomførte vi byggeledelse for ny barnehage og nytt parkeringshus (244 p-plasser).

Rockheim

Byggherre: Entra Eiendom AS
Prosjektkostnad: 70 mill. kr
Areal:  3.400 m
2
Tidsrom: 2007-2010

Vi har utført byggeledelse på Rockheim, det nye nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock.  Bygget inneholder scene, verksteder, formidlingslokaler og kontorer.

Røros rehabiliteringssenter

Byggherre:  LHL
Prosjektkostnad: 190 mill. kr
Areal: 8.300 m2
Tidsrom: 2001-2002

Vi har vært byggeherreombud for nytt rehabiliteringssenter på Røros. Gjennomført som to-delt totalentreprise (samhandlingsmodell) med 1 byggentreprise og 1 teknisk entreprise

Trondheim Pirbad

Byggherre: Stiftelsen Trondheim Pirbad
Prosjektkostnad: 260 mill. kr
Areal: ca. 14.000 m2
Tidsrom: 1999-2004

Vi har utført byggeledelse og teknisk byggeledelse for nytt badeanlegg og treningssenter på Brattøra.

Badeanlegg med idretts-, ungdoms-. bølge-, velvære-, helse- og barnebasseng.

Skaun kommune

Byggherre: Skaun kommune
Prosjektkostnad: 115 mill. kr
Areal: 7.850 m2
Tidsrom: 2004-2006

Skaun ungdomsskole: Assisterende prosjektledelse.
Sykehjem: Assisterende prosjektledelse og byggeledelse.