Prosjekter

Amcar

Byggherre:  Amcar Service AS/US Autoparts AS
Prosjektkostnad: 10 mill. kr
Areal: 700 m2
Tidrom: 2004-2005

For Amcar utførte vi prosjektledelse, prosjekteringsledelse, rådgivende ing. byggeteknikk, VVS-, EL- og brannteknikk for nytt tilbygg på Østre Rosten.

Austråttborgen

Byggherre: Statsbygg Midt Norge
Prosjektkostnad: 7 mill. kr
Areal: 1.800 m2
Tidrom: 1999-2000

Prosjektledelse og rådg. ing. rehabilitering.  Middelalderborg.  Rehabilitering yttervegger, murverk og kalkhvittingsarbeider.

Leistad barnehage

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 30 mill. kr
Areal:  800 m
2
Tidrom: 2010-2011

Vi er rådgivende ingeniør i byggeteknikk, elektro-, VVS- og brannteknikk for ny lavenergi barnehage i Brundalen.

Løkken Barnehage

Byggherre: Meldal kommune
Prosjektkostnad: 20 mill. kr
Areal:  700 m
2
Tidrom: 2010-2011

Vi utfører prosjektledelse og er rådgivende ing. i byggeteknikk, VVS-, elektro- og brannteknikk for ny barnehage på Løkken.

 

Marienlyst bad, Drammen

Byggherre:  Drammen kommune
Prosjektkostnad: 220 mill. kr
Areal: 7.120 m2
Tidrom: 2004

For Drammen kommune har vi utført bygningsmessig og brannteknisk prosjektering for nytt innendørs bad. Prosjektet er ført fram til detaljprosjekt

Meldal skole

Byggherre: Meldal kommune
Prosjektkostnad: 145 mill. kr
Areal:  5.500 m
2
Tidrom: 2010-2012

Vi har utført byggeledelse for ny felles grunnskole i Meldal.

Meråker Sykehjem/dagsenter

Byggherre: Meråker kommune
Prosjektkostnad: 30 mill. kr
Areal: 1.300 m
2
Tidrom: 2009-2010

Vi har vært rådgivende ingeniør i byggeteknikk og utført byggeledelse for tilbygg til sykehjem.

Mindes Hus

Byggherre: Vennatrø Næringsutvikling AS
Prosjektkostnad: 200 mill. kr
Areal: 15.000 m
2
Tidrom: 2007-2010

Vi har utført prosjekt- og byggeledelse for nytt kontor-/forretningsbygg med boliger på Stjørdal.  Næringsdelen inneholder bl.a. politikammer, bank og skatteetat.  Boligene i bygget er av høy kvalitet.

Munkegata 2-6

Byggherre: Statsbygg Midt-Norge
Prosjektkostnad: 30 mill. kr
Areal: 2.800 m
2
Tidrom: 2007-2010

Vi har utført byggeledelse i forbindelse med rehabilitering og restaurering av Munkegata nr. 2 og 4 (trehus) og nr. 6 (murhus)

Myra barnehage

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 25 mill. kr
Areal:  700 m
2
Tidrom: 2010-2011

Vi er rådgivende ingeniør i byggeteknikk, elektro-, VVS- og brannteknikk for ny passivhus barnehage på Byåsen.