Prosjekter

Meråker Sykehjem/dagsenter

Byggherre: Meråker kommune
Prosjektkostnad: 30 mill. kr
Areal: 1.300 m
2
Tidrom: 2009-2010

Vi har vært rådgivende ingeniør i byggeteknikk og utført byggeledelse for tilbygg til sykehjem.

Mindes Hus

Byggherre: Vennatrø Næringsutvikling AS
Prosjektkostnad: 200 mill. kr
Areal: 15.000 m
2
Tidrom: 2007-2010

Vi har utført prosjekt- og byggeledelse for nytt kontor-/forretningsbygg med boliger på Stjørdal.  Næringsdelen inneholder bl.a. politikammer, bank og skatteetat.  Boligene i bygget er av høy kvalitet.

Munkegata 2-6

Byggherre: Statsbygg Midt-Norge
Prosjektkostnad: 30 mill. kr
Areal: 2.800 m
2
Tidrom: 2007-2010

Vi har utført byggeledelse i forbindelse med rehabilitering og restaurering av Munkegata nr. 2 og 4 (trehus) og nr. 6 (murhus)

Myra barnehage

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 25 mill. kr
Areal:  700 m
2
Tidrom: 2010-2011

Vi er rådgivende ingeniør i byggeteknikk, elektro-, VVS- og brannteknikk for ny passivhus barnehage på Byåsen.

Nedre Elvehavn AS, Solsiden kjøpesenter og boliger

Byggherre: Nedre Elvehavn AS
Prosjektkostnad: 700 mill. kr
Areal: 40.000 m2
Tidrom: 1999-2005

Vi har gjennomført prosjekt- og byggeledelse for et nytt kjøpesenter, restaurant- og kontor-/forretningsbygg inkl. p-anlegg (byggetrinn I og II).

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

Byggherre: Norsk Institutt for Naturforskning
Prosjektkostnad: 200 mill. kr
Areal:  7.400 m
2
Tidrom: 2009-2014

Vi er rådgivende ingeniør i elektroteknikk i forbindelse med Norsk Institutt for Naturforsknings nye kontorlokaler på Gløshaugen i Trondheim. Prosjektering elektrotekniske installasjoner og heis.

NTNU – tilstandskontroller

Byggherre: NTNU
Prosjektkostnad: mill. kr
Areal:  90.000 m
2
Tidrom: 2010-2012

Vi har utført tilstandskontroller for flere av NTNUs bygg.  Dette gjelder bl.a. Dragvoll, Bygningsteknisk Lab., Gunnerushuset, Gunnerusbiblioteket, Suhmhuset, Schøninghuset, Strømningsteknisk- og Varmeteknisk Lab.  Tilstandskontrollene omfatter både bygningsteknisk, VVS- og elektroteknisk gjennomgang av byggene og danner grunnlag for NTNUs fremtidige vedlikeholdsplanlegging. I tillegg har vi utført energimerking av byggene samt energivurdering av luftbehandlingsanleggene.

Øya Helsehus

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 682 mill. kr
Areal:  25.000 m
2
Tidrom: 2006-2008

For Trondheim Eiendom har vi vært ass. prosjektleder/byggherreombud.

RAS Belsvik

Byggherre: Lerøy Midnor AS
Prosjektkostnad: mill. kr
Areal:  10.500 m
2
Tidrom: 2010-2013

Vi har byggeledelse for nytt smoltanlegg i Hemne.  Lerøy Midnor etablerer her et av verdens største og mest moderne smoltanlegg.

Realfagutbyggingen NTNU

Byggherre: Statsbygg
Prosjektkostnad: 65 mill. kr
Areal: 4.200 m2
Tidrom: 2005-2007

For Statsbygg har vi utført byggeledelse og teknisk byggeledelse for påbygg av ny 3. etasje for Bygningstekniske laboratorier i Trondheim.