Prosjekter

Øya Helsehus

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 682 mill. kr
Areal:  25.000 m
2
Tidrom: 2006-2008

For Trondheim Eiendom har vi vært ass. prosjektleder/byggherreombud.

RAS Belsvik

Byggherre: Lerøy Midnor AS
Prosjektkostnad: mill. kr
Areal:  10.500 m
2
Tidrom: 2010-2013

Vi har byggeledelse for nytt smoltanlegg i Hemne.  Lerøy Midnor etablerer her et av verdens største og mest moderne smoltanlegg.

Realfagutbyggingen NTNU

Byggherre: Statsbygg
Prosjektkostnad: 65 mill. kr
Areal: 4.200 m2
Tidrom: 2005-2007

For Statsbygg har vi utført byggeledelse og teknisk byggeledelse for påbygg av ny 3. etasje for Bygningstekniske laboratorier i Trondheim.

RIT 2000 / Helsebygg Midt-Norge

Byggherre: Helsebygg Midt-Norge
Prosjektkostnad: mill. kr
Areal:  m
2
Tidrom: 2006-2009

I 1999 og 2000 gjennomførte vi byggeledelse for ny barnehage og nytt parkeringshus (244 p-plasser). For 2006-2009 bistod vi med byggeledelse på Akutten og hjerte-lungesenteret.

Rockheim

Byggherre: Entra Eiendom AS
Prosjektkostnad: 70 mill. kr
Areal:  3.400 m
2
Tidrom: 2007-2010

Vi har utført byggeledelse på Rockheim, det nye nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock.  Bygget inneholder scene, verksteder, formidlingslokaler og kontorer.

Røros rehabiliteringssenter

Byggherre:  LHL
Prosjektkostnad: 190 mill. kr
Areal: 8.300 m2
Tidrom: 2001-2002

Vi har vært byggeherreombud for nytt rehabiliteringssenter på Røros. Gjennomført som to-delt totalentreprise (samhandlingsmodell) med 1 byggentreprise og 1 teknisk entreprise

Trondheim Pirbad

Byggherre: Stiftelsen Trondheim Pirbad
Prosjektkostnad: 270 mill. kr
Areal: 14-500 m2
Tidrom: 1999-2001

Vi har for Stiftelsen Trondheim Pirbad utført byggeledelse og teknisk byggeledelse for nytt badeanlegg på Brattøra i Trondeim.

Skaun kommune

Byggherre: Skaun kommune
Prosjektkostnad: 115 mill. kr
Areal: 7.850 m2
Tidrom: 2004-2006

Skaun ungdomsskole: Assisterende prosjektledelse. Sykehjem: Assisterende prosjektledelse og byggeledelse.

Søreide sykehjem

Byggherre:  Bergen kommune
Prosjektkostnad: 225 mill. kr
Areal: 6.900 m2
Tidrom: 2002-2003

For Bergen kommmune har vi utført prosjekteringsledelse for nytt sykehjem og omsorgssenter i Bergen.
Planene for prosjektet omfatter 90 sykehjemsplasser.
Gjennomført som to-delt hovedentreprise med 1 bygningsmessig entreprise og 1 teknisk entreprise.

 

Statoil Stjørdal (byggetrinn II blokk 5)

Byggherre:  Statoil
Prosjektkostnad: 70 mill. kr
Areal: 3.650 m2
Tidrom: 2002-2003

Vi har vært ass. prosjektleder, prosjekteringsleder, brannteknisk rådgiver og byggeleder for kontorbygg. Gjennomført som byggherrestyre delentreprise (25 stk).