Nyheter

Prosjektutvikling Midt-Norge AS har iverksatt en rekke tiltak å begrense spredning av Corona-viruset, ta vare på de ansatte, samt opprettholde driften i selskapet og i våre oppdrag

Vi har fulgt situasjonen nøye over tid og har iverksatt tiltak fortløpende. Oppdragsgjennomføring og våre leveranser har så langt ikke nevneverdig blitt berørt. Vi søker god dialog med kunder og samarbeidspartnere for å være i stand til å møte kundenes behov og prioriteringer gitt den situasjonen vi står overfor.

Vi har satt igang følgende tiltak:

  • Medarbeidere som har mulighet for dette oppfordres til hjemmekontor. IT-systemer og IT-infrastruktur er lagt til rette for at medarbeider kan arbeide som normalt hjemmefra.
  • Det er innført omfattende reiserestriksjoner i tråd med myndighetens anbefalinger.
  • Vi kansellerer alle møter og arrangement og oppfordrer ansatte til å unngå kollektivtransport.
  • Ved alle våre kontorsteder er det iverksatt tiltak og råd for smittevern og omfatter rengjøring, hygiene og restriksjoner på bruk av fellesrom, kantine og bespisning.
  • Det er lagt til rette for digital møtevirksomhet og samhandling.
  • Ansatte og ledere blir løpende orientert om situasjonen og nødvendige tiltak via interne informasjonskanaler.

ANSATT NR. 100 – Solfrid Rabbås Holsdal

Hils på vår nyansatt nr. 100 - Sivilingeniør Solfrid Rabbås Holsdal.
Hun er vår nye medarbeider på avdeling Elektro, og vil jobbe med prosjektering av elektroanlegg og infrastruktur.
Solfrid har master fra NTNU - Energi og Miljø, institutt for elkraftteknikk.
Hun har tidligere jobbet hos Norconsult AS, ETC AS og Rambøll Norge AS.
Vi ønsker henne velkommen til oss!

 

 

Avd. Hitra flytter til nye lokaler

Vår avdeling på Hitra flytter fra Storhaugveien 8 til nye flotte lokaler i Torget 3, 2. etasje, på Fillan.
Der blir vi samlokalisert med On arkitekter og ingeniører AS og Kystplan AS for å danne et fagmiljø til fordelfor kunder og samarbeidspartnere.

På bildet ser vi 3 stolte daglige ledere: Prosjektutvikling v/Nina Lodgaard, ON arkitekter og ingeniører v/Bente Fjellvær og Kystplan v/May Andreassen

Vi satser ytterligere på BEST VALUE

To av de ansatte har nå tatt A-sertifikat i Best Value.
Nina Lodgaard og Odd Tillerli er Norges første med denne A-graden av utdanningen.
Begge gjennomførte avsluttende intervjuer for sine artikler i uke 48, og er nå stolte ambassadører for Best Value!

Ninas artikkel er basert på Best Value ut fra et ledelse-synspunkt, men Odds artikkel er basert på Risiko Management i alle fasene av Best Value Approach (BVA).

Som mentor og veiledere for utdanningen ble benyttet Best Value Experts Academy ved Niels Verlaan og Daniela Verheul.

Prosjektutvikling Midt-Norge AS har siden 2017 gjennomført 3 prosjekter med BVA i Trondheim, og det fjerde prosjektet er nå klargjort for anbudsutsendelse primo desember 2019.

Nytt utstillingsrom i Vitenskapsmuseets lokaler i Gunnerushuset

Vi har vært heldige å få være med å bygge nytt utstillingsrom i Vitenskapsmuseets lokaler i Gunnerushuset. Rommet var tidligere Newton rommet. Nå huser den en utstilling om FUTURUM som er en framtidsrettet utstilling om det grønne skiftet og hvordan vi kan nærme oss lavutslippssamfunnet mot 2050. Her kan de blant annet få se larver som kan bli fremtidens naturlige kosthold for oss mennesker.
Utstillingen gjør seg godt i dette flotte utstillingsrommet. Rommet har interiørfredning hos Riksantikvaren og vi har jobbet tett med de på utførelsene.
Prosjektutvikling Midt-Norge AS har prosjektert VVS installasjonen, og stått for prosjekterings- og byggeledelse.
Dyktig gjennomført av våre ingeniører Helene Welde og Fredrik Eriksen

NY MEDARBEIDER PÅ BYGG- OG MILJØAVD.

Sivilingeniør Wei Guan er nyansatt medarbeider på vår bygg- og miljøavdeling fra 1. sept.
Han vil jobbe med prosjektering av bygge- og anleggskonstruksjoner, rådgivning innen brukonstruksjon og kontroll av bruer. Han er allerede i gang med prosjekt for Trondheim kommune med hovedinspesksjon av 31 bruer.
Wei har master i teknologi fra NTNU og har tidligere jobbet i GE Oil & Gass, Trondheim og Bane Nor SF.
Vi ønsker han velkommen til oss!

NY MEDARBEIDER PÅ VVS-AVDELINGEN

Ingeniør Johan Landrø ble ansatt på vår VVS-avdeling den 1. juli, og vil jobbe med prosjektering av VVS-anlegg.
Han er utdannet maskiningeniør, studieretning VVS-teknikk fra HIST 2012 og har tidligere jobbet hos Multiconsult AS.
Vi ønsker han velkommen til oss!

Best Value kurs med B+sertifisering

RIF Trøndelag inviterer til BVP-kurs i Trondheim.
Dato: 19-20. september 2019, kl. 09.00-17.00 begge dager.
Sted: Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127, 7031 Trondheim
Frist for påmelding: 26.08.2019
Kurset arrangeres av RIF Trøndelag i samarbeid med Prosjektutvikling Midt-Norge AS og med nederlandsk kursleder fra Best Value Experts Academy.

Link til detaljert innbydelse og påmelding: https://pumn.no/wp-content/uploads/2019/06/rif-trndelag-med-nytt-kurs-rev2.pdf

Kurset passer for oppdragsgivere, prosjektledere, rådgivere, entreprenører, underentreprenører og andre leverandører. Som leverandør kan du få en bedre forståelse av Best Value Procurement (BVP) som kan gi deg større sannsynlighet for å vinne konkurranser.

 

NY MEDARBEIDER PÅ VVS-AVDELINGEN

Hils på vår nye medarbeider Catharina Flatsetø som er nyutdannet sivilingeniør ved NTNU.
Catharina har studert integrert master i produktutvikling og produksjon med hovedretning energiforsyning og klimatisering av bygninger.
Hun har denne våren skrevet masteroppgave om ventilasjon i operasjonsrom.
Catharina startet på fulltid hos oss den 17. juni, men har også jobbet deltid i 1 år.