Vålåsjø krysningsspor

Byggherre: Jernbaneverket
Prosjektkostnad: 80 mill. kr
Areal:  m
2
Tidsrom: 2010-2012

Vi utfører byggeledelse på vegne av Jernbaneverket Utbygging i forbindelse med etablering av nytt krysningsspor på Vålåsjø. Omfatter både over- og underbygning samt elektrofag inkl kontaktledningsanlegg.