Trondheim Pirbad

Byggherre: Stiftelsen Trondheim Pirbad
Prosjektkostnad: 260 mill. kr
Areal: ca. 14.000 m2
Tidsrom: 1999-2004

Vi har utført byggeledelse og teknisk byggeledelse for nytt badeanlegg og treningssenter på Brattøra.

Badeanlegg med idretts-, ungdoms-. bølge-, velvære-, helse- og barnebasseng.