Studentboliger Elvesletta, Longyearbygen

Byggherre: Skanska Husfabrikken
Prosjektkostnad: 
Areal: ca. 9.000 m²
Tidsrom: 2020-2021

Modulbygg i tre og delvis stål. Spesiell fundamentering med både borede peler til berg og friksjonspeler i område med permafrost og at pelene stikker opp over terreng og henger direkte sammen med byggenes bæresystem i ei stålramme.
Modulbygg og stålkonstruksjoner over peler prefabrikkeres i Trøndelag og fraktes på båt til byggeplass.
Prosjektering byggeteknikk. Forprosjekt og detaljprosjekt for 2 nye bygg for studentboliger, hvert bygg på ca. 4 500 m2.