Søreide sykehjem

Byggherre:  Bergen kommune
Prosjektkostnad: 225 mill. kr
Areal: 6.900 m2
Tidsrom: 2002-2003

For Bergen kommune har vi utført prosjekteringsledelse for nytt sykehjem og omsorgssenter.
Planene for prosjektet omfatter 90 sykehjemsplasser.
Gjennomført som to-delt hovedentreprise med 1 bygningsmessig entreprise og 1 teknisk entreprise.