Skaun kommune

Byggherre: Skaun kommune
Prosjektkostnad: 115 mill. kr
Areal: 7.850 m2
Tidsrom: 2004-2006

Skaun ungdomsskole: Assisterende prosjektledelse.
Sykehjem: Assisterende prosjektledelse og byggeledelse.