Realfagutbyggingen NTNU

Byggherre: Statsbygg
Prosjektkostnad: 65 mill. kr
Areal: 4.200 m2
Tidsrom: 2005-2007

For Statsbygg har vi utført byggeledelse og teknisk byggeledelse for påbygg av ny 3. etasje for Bygningstekniske laboratorier i Trondheim.