NTNU – tilstandskontroller

Byggherre: NTNU
Areal:  90.000 m
2
Tidsrom: 2010-2012

Vi har utført tilstandskontroller for flere av NTNUs bygg.
Dette gjelder bl.a. Dragvoll, Bygningsteknisk Lab., Gunnerushuset, Gunnerusbiblioteket, Suhmhuset, Schøninghuset, Strømningsteknisk- og Varmeteknisk Lab.  Tilstandskontrollene omfatter både bygningsteknisk, VVS- og elektroteknisk gjennomgang av byggene og danner grunnlag for NTNUs fremtidige vedlikeholdsplanlegging.
I tillegg har vi utført energimerking av byggene samt energivurdering av luftbehandlingsanleggene.