Gartnerens utsikt, Ladesletta

Oppdragsgiver: Skanska Norge AS
Areal: ca, 20.000 m² totalt
Tidsrom: 2019 – 2022

Ca. 200 leiligheter fordelt på flere bygg over felles P-kjeller med hageanlegg over.
VDC-prosjekt.

Grønt prosjekt med store miljøambisjoner med vurderinger av bæresystem i massivtre, plasstøpt og prefab. betong, samt en rekke andre vurderinger knyttet til miljø (Paris Proof, Future Built, Powerhouse bolig). Breeam-klassifisering.

Prosjektering byggeteknikk, skisse- og forprosjekt og detaljprosjekt.