Egga Barnehage

Byggherre: Meråker kommune
Prosjektkostnad: 30 mill. kr
Areal:  1.300 m
2
Tidsrom: 2010-2011

Vi har utført prosjektledelse for ny barnehage i Meråker.