Fredet bygningsmasse NTNU

I starten av september var vi med NTNU på et internt seminar om arbeid i freda bygg.
Seminaret var i ærverdige Lerkendal Gård som som fikk sin fredningsstatus for akkurat 100 år siden.
Gjennom mange år har vi bidratt til prosjektering og gjennomføringer av en rekke tiltak i NTNUs fredede bygningsmasser.
Våre rådgivere Morten Grande og Nina Svendsen bidro med innlegg og seminaret ble avsluttet med befaring på tak og fasadearbeidene som pågår i Hovedbygningen på Gløshaugen.