Grunnstein på plass for Norsk havteknologisenter

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran la tirsdag 22. august ned grunnsteinen for anlegget på Tyholt.
I sin hilsningstale var statsråden tydelig på at dette prosjektet vil bidra til en bærekraftig utvikling av havnæringene og at grunnsteinen markerer det store løftet regjeringen tar for satsing på havet.
Grunnsteinsarrangementet ble gjennomført av Statsbygg i samarbeid med NTNU og Sintef.  Grunnsteinen ble lagt ned av statsråden ute på byggeplassen for Professor Mørchs hus som er det første prosjektet som vil bli ferdigstilt i 2025.

Grunnstensnedleggelsen markerer startskuddet for et løft innenfor maritim og marin forskning og utdanning. Det er også starten på et stort nasjonalt prosjekt for havnasjonen Norge. Laboratoriene ved Norsk havteknologisenter vil være i verdensklasse og et viktig redskap i utviklingen av morgendagens utdanning, forskning og havnæringer, sier rektor Anne Borg ved NTNU. I senterets laboratorier vil det bli testet og forsket på modeller av for eksempel vindturbiner, fiskemerder, soløyer og skip.

Her taler statsråden.
Vår prosjektleder Odd Tillerli står her med grunnsteinen før den legges ned.  Han er prosjektleder for Statsbygg og del-prosjektet prof. Mørch hus
Innholdet i grunnsteinen er etter innspill fra ansatte og studenter ved NTNU og Sintef.

Norsk havteknologisenter er på ca. 45 000 kvadratmeter og erstatter det gamle Marinteknisk senter som nå er revet på Tyholt. Det nasjonale senteret blir hovedsete for NTNU og SINTEFs utdanning og forskning innen havteknologi.

Senteret gir oss muligheter til bedre overvåkning av havet, utvikling av mer bærekraftig mat, fornybar energi og klimavennlige skip. Det vil være et viktig senter for teknologihovedstaden Trondheim, for Norge og for havnæringene internasjonalt, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef.