NY MEDARBEIDER PÅ RIB-AVDELINGEN

Hils på vår nye medarbeider på RIB-avdelingen – Ingeniør Jens-Even Roset.
Han ble ansatt 1. januar og er utdannet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Teknologi. Bachelor i bygg, konstruksjonsteknikk.
Han har tidligere jobbet i Norgeshus AS og Pretre AS.
Vi ønsker han velkommen til oss!