Vi har flere spennende oppdrag for Bane Nord

Vår sivilingeniør Jørn Aspli er byggeleder på Marienborg hvor det skal etableres et nytt sidespor og ny svingskive for lokomotiver.
Dette er et nokså unikt prosjekt som ikke er gjennomført på nesten 50 år
her i Norge.
Svingskiva kommer fra fabrikk i Firenze og er 24 meter i diameter. Entreprenøren er godt i gang med fundamentet til denne.

Jørn jobber i tillegg med FOM prosjekter (Fornyingsprosjekter i mindre omfang) og er i prinsippet gjenbruksprosjekt. Her brukes skinner og sviller som tas fra større prosjekt med oppgradering til høyhastighet og flyttes til mindre trafikkerte områder som terminalområder og sidespor hvor både sviller og skinner er i dårlig forfatning.