Bane Nor har inngått rammeavtale med Tyrens, vi er med i avtalen!!!!!

07.07.2017 inngikk Bane Nor kontrakt med Tyrens på rammeavtale for utredninger, offentlige planer og tekniske hovedplaner, her er vi med!!!! Vi gratulerer Tyrens med kontrakten og ser fram til å jobbe sammen på fremtidige jernbaneoppdrag.

Sjekk linken på Tyrens hjemmesider:

https://www.tyrens.se/sv/aktuellt/nyheter/tyr%C3%A9ns-tecknar-ramavtal-med-bane-nor/