07.05.1987 hadde 3 rådgivende ingeniører bestemt seg, Prosjektutvikling Midt-Norge AS ble dannet

Vi gratulerer oss selv med dagen, 30 år i bransjen! For 30 år siden hadde Steinar Aamo. Morten Torset og Odd Tillerli gjort en viktig beslutning. De ønsket å danne sitt eget rådgivende ingeniør firma og 07.05.1987 var Prosjektutvikling Midt-Norge AS et faktum.

Etter 30 år er vi fortsatt er selvstendige og eid av våre egne ansatte, dette er vi stolte av. Våre ambisjoner er fortsatt vekst og vi har tro på å levere oppdaterte rådgivertjenester i tråd med marked og utvikling.

15-16.mai gjennomfører vi vårt jubileumsarrangement på Scandic Lerkendal. Da er Best Value Procurement på agendaen og vi har fått selve grunnleggeren av denne nye innkjøpsformen til å holde kurs for våre forbindelser og ansatte. Professor Dr. Dean Kashiwagi kommer fra Arizona University ens ærend for å lære oss opp.  Vi gleder oss veldig til dette.