Intervju med vår daglige leder i Adressa 22.04.17

Som det fremgår, så kan vi trygt si at Nina er en utmerket representant for våre kjerneverdier:

Kreativ – Engasjerende – Trygg – Pålitelig – Inkluderende !

Les hele intervjuet: Her