RIByfy

Finnsnes barneskole og flerbrukshall

Oppdragsgiver: Consto Nord AS
Areal: Ca. 8.300 m²
Tidsrom: 2023 – 2024

Skole, flerbrukshall og klatrehall. Bæresystem med store spennvidder.
Prosjektering byggeteknikk og bygningsfysikk for totalentreprenør Consto AS.

Byggherre: Senja kommune.

Venn oppvekstsenter, Skaun

Byggherre: Skaun kommune
Areal: Ca. 4.000 m²
Prosjektkostnad: ca. 300 mill. 

Tidsrom: 2023 – 2024

Ny barneskole i 3 etasjer med tilknyttet barnehage og gymsal.

Byggherreombud og utarbeidelse av forprosjekt og grunnlag for totalentreprise.