Trondheim Lufthavn Værnes

Byggherre: Avinor AS
Prosjektkostnad: 200 mill. kr
Tidsrom: 2000-2014

For Avinor har vi rammeavtale for PA og BL. Vi har i perioden 2000-2014 bl.a. arbeidet med utvidelser og ombygginger av   A- og B-terminalen, EU-Securityprosjektet, PBR-bygg, undervisningbygg, BØF, energiløsninger, div. utrykningsveier, Apron Vest, TU2013 – AP1/AP2/AP3 m.m.