Torgkvartalet, Stjørdal

Byggherre: Vennatrø
Prosjektkostnad: 250 mill. kr
Areal: 30.000 m2
Tidsom: 1997-2007

Prosjekt- og byggeledelse ved utbygging og ombygging.