Tiller DPS

Byggherre:  St. Olav Eiendom
Prosjektkostnad: 100 mill. kr
Areal: 5.500 m2
Tidsrom: 2003-2004

For St. Olav Eiendom har vi utført prosjektledelse for Tiller DPS