Tempe Prosjektet

Byggherre:  Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 230 mill. kr
Areal: 13.600 m2
Tidsrom: 1999-2002

For Trondheim kommune har vi utført bygningsteknisk og brannteknisk prosjektering av nytt sykehjem, omsorgsboliger og boliger for utleie på Tempe.