Skaun Brannstasjon

Byggherre: Skaun kommune
Prosjektkostnad: 49,5 mill. kr 
Areal:   1.530 m²
Tidsrom: 2020 – 2022

Ny brannstasjon i Børsa sentrum

Anskaffelse etter prosjektstyringsmetoden Best Value Approach.
Medvirkningsprosess, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og konkurransegjennomføring i Mercell. 

Vi har følgende roller: BVP-rådgiver, Byggherreombud og SHA-koordinator utførelse.