Sistranda nærvarmeanlegg

Byggherre: Frøya kommune
Prosjektkostnad: 10 mill.
Tidsrom: 2018 – 2021

Forprosjekt med vurdering av alternativer energikilder for nærvarmeanlegget på Frøya. Detaljprosjektering og utarbeidelse av anbudsmateriale for 2 alternativer
(luft-vann-varmepumper og væske-vann varmepumper med sjøvanns-kollektoranlegg).

Oppfølging i byggetid.