RIT 2000 / Helsebygg Midt-Norge

Byggherre: Helsebygg Midt-Norge
Tidsrom: 2006-2009

I perioden 2006 – 2009 bistod vi med byggeledelse på Akutten og hjerte-lungesenteret.

I 1999 og 2000 gjennomførte vi byggeledelse for ny barnehage og nytt parkeringshus (244 p-plasser).