RAS Belsvik, byggetrinn 1

Byggherre: Lerøy Midnor AS
Prosjektkostnad: mill. kr
Areal:  10.500 m
2
Tidsrom: 2010-2013

Vi har byggeledelse for nytt smoltanlegg i Hemne.  Lerøy Midnor etablerer her et av verdens største og mest moderne smoltanlegg.