Øya Helsehus

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 682 mill. kr
Areal:  28.000 m² inkl. parkeringskjeller

Tidsrom: 2006-2010

Assisterende prosjektleder og byggherreombud for nytt sykehjem og undervisningsbygg for NTNU.