Ocean Spacesenter, Fløy A

Byggherre: Statsbygg
Prosjektkostnad: 
Areal: 
Tidsrom: 2022 – 

Prosjektet består av spesialiserte laboratorier med særlig høyspesialisert brukerutstyr, kontorbygg og undervisningslokaler. Laboratoriene består av våtlaboratorier som havbasseng, sjøgangs-basseng og strømningstank samt tørrlaboratorier som konstruksjons- og motorlaboratorier.
Byggingen blir gjennomført som totalentreprise.

Prosjektledelse.