Norsk havteknologisenter

Byggherre: Statsbygg
Prosjektkostnad: 
Areal: 12.300 m² (Professor Mørchs hus)
Tidsrom: 2022 – 2025

Prosjektet består av spesialiserte laboratorier med særlig høyspesialisert brukerutstyr, kontorbygg og undervisningslokaler. Laboratoriene består av våtlaboratorier som havbasseng, sjøgangs-basseng og strømningstank samt tørrlaboratorier som konstruksjons- og motorlaboratorier.
Byggingen blir gjennomført som totalentreprise.

Vi har prosjektledelse på Professor Mørchs hus, som er en del av Norsk havteknologisenter på Tyholt.