Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

Byggherre: Norsk Institutt for Naturforskning
Prosjektkostnad: 200 mill. kr
Areal:  7.400 m
2
Tidsrom: 2009-2014

Vi er rådgivende ingeniør i elektroteknikk i forbindelse med Norsk Institutt for Naturforsknings nye kontorlokaler på Gløshaugen i Trondheim. Prosjektering elektrotekniske installasjoner og heis.